Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Dátum: 23.11.2021
Počet videní: 187

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Spis. č.: OU-HSC-S2021/275

Obecné zastupiteľstvo obce Hosťovce v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce, a to: 

1. Novovzniknutá parcela č. 210/65, časť o výmere 42m2 z parc. č. KN-E 210/1 - ostatná polocha v k. ú. Hosťovce, za cenu 0,50 € za 1 m2 pre kupujúceho Romana Hodošiho, bytom Hosťovce 157.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza pred pozemkom, ktorý tvorí priamy prístup na pozemok, ktorý mieni žiadateľ odkúpiť. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Hosťovce.

2. Novovzniknutá parcela č. 210/64, časť o výmere  30 m2 z parc. č. KN-E 210/1 - ostatná polocha v k.ú. Hosťovce, za cenu 0,50 € za 1 m2  pre kupujúceho Tomáša Hodošiho, bytom Hosťovce 157.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza pred domom, ktorý tvorí priamy prístup na pozemok, ktorý mieni žiadateľ odkúpiť. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Hosťovce.

Dátum zvesenia: 10.12.2021

Zodpovedá: Žaneta Gutmanová

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.