Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ekológia v obci

Životné prostredie ochraňuj, prácu si váž, je to najväčšie bohatstvo, ktoré dnes máš.

Aj keď sme malou obcou, uvedomujeme si, že priemyselné technológie modernej doby, ktoré nám uľahčujú a spríjemňujú život každý deň, sú práve tými, ktoré súčasne zanechávajú bolestivé stopy na našom životnom prostredí. A práve preto sa naša obec snaží prispieť k tomu, aby sa naše životné prostredie menej znečisťovalo a viac chránilo.

Nárast produkcie komunálneho odpadu je  zdrojom vzniku globálneho otepľovania, zánik niektorých druhov organizmov a živočíchov, stále sa stenčujúcej ozónovej vrstvy, ale aj ohrozenie zložiek životného prostredia vypúšťaním emisií do ovzdušia, kontaminácia pôdy a vodných tokov vznikajúcimi skládkami odpadov.

Tak ako podstatnú časť Slovenska, aj našu obec trápia problémy zneškodňovania komunálneho odpadu. Odpady vznikajú prakticky pri každej ľudskej činnosti, ich vznik a hromadenie predstavuje výrazný zásah do životného prostredia. Je potrebné si uvedomiť skutočnosť, koľko odpadov z našich domácností končí na skládke a pritom je možné podstatnú časť odpadu zhodnotiť ako druhotnú surovinu a zároveň aj takto chrániť naše životné prostredie. Najlepšie podmienky na triedenie odpadov sú v mieste ich vzniku, teda v domácnostiach. A teda najviac pre úspech triedeného zberu môžeme urobiť MY – občania! Obec pre toto separovanie zabezpečila zberné nádoby na sklo a plasty, podľa potreby zabezpečuje obec odvoz elektronického odpadu, ktorý je zaradený medzi nebezpečné odpady.

V našej obci sa realizuje zber nasledovných vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu:

SKLO

Zbierame:

 • neznečistené fľaše od nápojov a oleja bez kovových a plastových uzáverov,
 • poháre od zaváranín bez kovových a plastových uzáverov,
 • ostatné sklenené obaly bez kovových a plastových uzáverov,
 • číre sklo,
 • sklenené črepy.

 

Do zberu nepatrí:

 • silne znečistené fľaše a sklenené obaly,
 • porcelán,
 • keramika,
 • TV obrazovky,
 • žiarovky,
 • mliečne a kombinované tabuľové sklo,
 • zrkadlá,
 • varné sklo.

 

Čo sa ďalej deje s vytriedeným sklom ?

Sklo patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál. Doba rozkladu skla je 4000 rokov, to znamená že ešte veľa ďalších generácií bude ovplyvnených vyhodením sklenených obalov do voľnej prírody. Recyklované sklo má široké využitie v priemyselných odvetviach. Sklo sa drví na malé črepiny a taví sa. Šetria sa tým nielen primárne suroviny, ale aj energia. Z recyklovaného skla sa vyrábajú pivové a minerálkové fľaše, poháre a iné sklenené výrobky.

 

PAPIER

Zbierame:

 • noviny,
 • časopisy,
 • knihy a katalógy bez tvrdých obalov,
 • spisy,
 • korešpondencia,
 • zošity,
 • kartónové obaly,
 • viacvrstvové kombinované obaly (tetra-packy).

 

Do zberu nepatrí:

 • mastný a silne znečistený papier,
 • alobal,
 • kopírovací papier,
 • plastové fólie,
 • skartovaný papier,
 • samoprepisovací papier.

 

Čo sa ďalej deje s vytriedeným papierom ?

 Zlisovaný zberový papier poslúži k výrobe nového papiera rovnako, ako keď sa vyrába z dreva, pridáva sa do zmesi na výrobu papiera. Papier je možné takto recyklovať asi päťkrát až sedemkrát.

Výrobky z recyklovaného papiera sú predovšetkým novinový papier, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier atď.

Recyklácia jednej tony novín zabráni vypusteniu 2,5 ton oxidu uhličitého do ovzdušia, zachráni 17 stromov, ušetrí zhruba 3 m3 na skládke a poskytne dostatok energie na vykurovanie priemerného domu po dobu šiestich mesiacov.

PET fľaše

Zbierame:

 • čisté PET fľaše z minerálok, limonád, sirupov stlačené (zošliapnuté).

 

Do zberu nepatrí:

 • znečistené PET fľaše rastlinnými alebo inými olejmi,
 • znečistené PET fľaše,
 • plastové fólie,
 • polystyrénové tácky,
 • všetky ostatné plastové nádoby (zo šampónov, krémov, čistiacich prostriedkov).

 

Čo sa ďalej deje s vytriedenými PET fľašami ?

Najväčší podiel plastov v komunálnom odpade je zastúpený práve PET fľašami. Každý druh plastu je spracovávaný inou technológiou a to z dôvodu, že má odlišné vlastnosti a zloženie.

Vytriedené PET fľaše sa mechanicky drtia a lisujú. Nachádzajú svoje uplatnenie pri výrobe umelých vlákien, v textilnom a stavebnom priemysle, a to napr. pri výrobe výplní zimných búnd a spacákov, záťažových kobercov. Zo zmesi plastov je možné vyrábať aj odpadkové koše, záhradný nábytok, protihlukové steny k diaľniciam atď.

 

Biologicky rozložiteľný odpad – tzv. „bioodpad“

OZ schválený program domáceho kompostovania.
 

Aké sú prínosy separovania odpadu ?

 

 • Je zásobárňou druhotných surovín.
 • Šetrí prírodné zdroje a energie potrebné na výrobu stále nových výrobkov.
 • Znižuje spotrebu ropy.
 • Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu pre daľšie generácie.
 • Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu.
 • Zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky.

173sk_1

173sk_2

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
UPOZORNENIE Veľkosť: 12.4 kB Formát: docx Dátum: 4.4.2023