Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

WiFi pre Teba

wifi_pre_teba

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba – obec Hosťovce

ITMS2014+: 311071W530

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Hosťovce 49, 951 91 Hosťovce

Miesto realizácie: Obec Hosťovce

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Obecný úrad (48.41811, 18.35579)

Bod 2 Multifunkčné ihrisko (48.41904, 18.35612)

Bod 3Altánok (48.41764, 18.35661)

Bod 4 ČOV (48.41463, 18.36084)

Bod 5 Futbalové ihrisko (48.41722, 18.36463)

Bod 6 Materská škola (48.42058, 18.35766)

Bod 7 Hlavná cesta (48.41811, 18.35756)

Bod 8 Zastávka (48.41965, 18.36084)

Bod 9 Vstup do dediny (48.41701, 18.35216)

Bod 10 Cintorín (48.41423, 18.35574)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 24.05.2020.  

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk