Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné obstarávanie

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Oficiálny názov:   Obec Hosťovce
Štatutárny zástupca: Ing. Silvia Kukučková
Adresa:      č. 49

951 91 Hosťovce
IČO:  00308005
DIČ: 2021037887  
Banka: Prima banka, a. s.
Účet:     
IBAN SK89 5600 0000 0022 1955 2001

BIC kód banky KOMASK2X

Telefón:     037-634-52-05;  0917-788-943
Fax: 037-634-52-28
E-mail:   hostovce@outlook.sk
Web:   www.obechostovce.sk 


Obec Hosťovce je podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

V zmysle §22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Hosťovce na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t. j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.