Navigácia

Obsah

Pozývame Vás na prednášku o správnom kompostovaní, ktorá sa bude konať 12.12.2019 o 16:30 hodine v kultúrnom dome.  

Kompostovanie v kompostéroch

 

Srdečene  Vás všetkých pozývame na stretnutie s Mikulášom, pre ktorého si deti z materskej školy pripravili krásne vystúpenie. 

Stretnutie s Mikulášom

      Srdečne pozývame všetkých, malých i veľkých na krásne predvianočné popoludnie.   

         Prídite s nami ozdobiť vianočný stromček a popri tom si vytvárať dekorácie, piecť vianočné pečivo,  robiť  adventné vence, alebo si kúpiť vianočné trubičky a med.  

Tešíme sa na Vás!

Vianočná dielnička

4. - 22. 12. 2019

Oznámenie o uložení zásielky - Matúš Farkaš

Oznámenie o uložení zásielky nájdete TU.

Úradná tabuľaZobraziť viac

29. 11. - 17. 12. 2019

Oznámenie o uložení zásielky - Ľuboš Siklienka

Oznámenie o uložení zásielky nájdete TU.

Úradná tabuľaZobraziť viac

29. 11. - 15. 12. 2019

Návrh dodatku k VZN č.2/2012 o používaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

Návrh dodatku k VZN č.2/2012 o používaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

Úradná tabuľaZobraziť viac

29. 11. - 15. 12. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhľadový rozpočet na roky 2021 a 2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhľadový rozpočet na roky 2021 a 2022

Úradná tabuľaZobraziť viac

29. 11. - 15. 12. 2019

Návrh VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Hosťovce

Návrh VZN č.2/2019 o miestnach daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Hosťovce.

Úradná tabuľaZobraziť viac

29. 11. - 15. 12. 2019

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Spis.č.: OU-HSC-S2019/296 Obec Hosťovce v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb.

Úradná tabuľaZobraziť viac

29. 11. - 15. 12. 2019

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Spis.č.: OU-HSC-S2019/295 Obec Hosťovce v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.

Úradná tabuľaZobraziť viac

29. 11. - 15. 12. 2019

Návrh VZN č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hosťovce

Návrh VZN č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hosťovce

Úradná tabuľaZobraziť viac


Otvorená samospráva


Oprava chodníka

OZNAM: Dnes 29.10.2019 sa začalo pracovať na rekonštrukcii chodníka smerom na Mankovce. Prosím zvýšte opatrnosť pri prechádzaní týmto úsekom a rešpektujte dopravné značenie v tomto úseku. Občanov, ktorí bývajú v tejto časti obce, prosím o trpezlivosť a zhovievavosť počas realizácie chodníka.

oprava chodníka 1

 


Opravy kanalizácie

Obec je vlastníkom a prevádzkovateľom kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd v skúšobnej prevádzke. V rámci skúšobnej prevádzky boli identifikované významné problémy so spodnou vodou, ktorá sa "tlačí" do kanalizačnej siete v úsekoch, ktoré sú staré niekoľko desaťročí. Nejedná sa teda o problémy na "novej" kanalizácii, ale na kanalizácii "pôvodnej", ktorá je s "novou" prepojená. Táto voda sa v konečnej fáze dostáva do čistiarne odpadových vôd a nie je tam žiadúca (zvýšené náklady na energie, opotrebenie a s tým spojené opravy zariadení a v konečnom dôsledku je nežiadúca v procese samotného čistenia). Preto sa poslanecký zbor a starosta obce rozhodli túto situáciu prednostne riešiť i napriek finančnej náročnosti a relatívnej zložitosti.  Nazatiaľ riešenie spočíva vo výmene 120m úseku kanalizačnej stoky A1 (od RD Š.Granát po RD M. Sakáč) a v oprave/prepojení dotknutých kanalizačných prípojok. Prípravné práce a samotná realizácia vrcholia v 2. polroku 2017. Veríme, že naša snaha prinesie želaný efekt - menej vody na ČOV a ušetrené finančné prostriedky v budúcnosti.


Nové merače rýchlosti

V mesiaci august 2017 pribudli v obci dva nové merače rýchlosti. Jeden na vstupe do obce od Zlatých Moraviec a druhý na vstupe do obce od Loviec. Celkovo bolo preinvestovaných 4.500 EUR, z ktorých väčšiu časť bolo použitých vo forme príspevku od Nadácie Allianz, ktorý predstvoval čiastku 3.000 EUR.  Za túto finančnú podporu Nadácii Allianz srdečne ďakujeme. Sme radi, že Nadácia Allianz pôsobí na našom trhu a aktívne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti na cestách formou podpory verejnoprospešných projektov. 


Folklórny súbor Skalka vydal svoje prvé CD

S radosťou Vám oznamujeme, že Folklórny súbor SKALKA z Hosťoviec vydal v mesiaci apríl 2017 svoje prvé CD s názvom KEĎ SON IŠOV, IŠOV. Hudobné CD bolo nahraté s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, Obce Hosťovce a Kúpelov Bojnice, a.s. za čo sme sponzorom veľmi vďační.  Tešíme sa, že Obec Hosťovce je reprezentovaná prakticky celoročne práve prostredníctvom Skalky. Osobitné poďakovanie patrí manželom Alici a Stankovi Remišovým, bez ktorých by to nešlo.  Želáme veľa ďalších úspechov - napríklad vo forme vydania ďalšieho hudobného CD. Nech Vám to spieva. :-)