Navigácia

Obsah

Dotazník

Pomôžte vyplniť dotazník Obce Hosťovce

Facebook 

Oznamujeme všetkým občanom, že vzhľadom na to, že mnohé príspevky, fotografie a videá z kultúrnych a spoločenských podujatí sú uverejnené na Facebooku a nie vždy sa z časových dôvodov podaria zverejniť aj na obecnej web stránke, prepojili sme cez html odkaz Facebook. Odteraz si tak všetci tí, ktorí nepoužívajú Facebook môžu prečítať verejné príspevky na Facebook stránke.

Oznam

Tel./fax. číslo Obecného úradu 037-634-52-28 bude k 1.6.2016 zrušené. Zoznam aktuálnych t.č. nájdete v časti Kontakty

Kultúrne podujatia - rok 2016

Zoznam kultúrnych podujatí na rok 2016

____________________________________________________

Výkup papiera

OBECNÁ BRIGÁDA

Obecna brigada - pagat

Definitívne výsledky volieb do NR SR 2016

volby 2016

Informácia pre voliča

 

Harmonogam odvozu pet fliaš v roku 2016

 

Výkup papiera

 

SILVESTER V HOSŤOVCIACHSilvester_2015

Úradné hodiny

Obecného a matričného úradu

počas vianočných sviatkov

Zo skúseností z predchádzajúcich rokov je zréjme, že pred záverom roka je nízka návštevnosť na OcÚ. Aj z tohto dôvodu bude OcÚ a Matričný úrad v nasledujúcich dňoch otvorený v nasledovnom režime:

Pondelok    21.12.2015       8,00 hod. – 15,00 hod.

Utorok        22.12.2015        nestránkový

Streda        23.12.2015        zatvorené

 

Pondelok    28.12.2015       8,00 hod. – 12,00 hod.

Utorok        29.12.2015       nestránkový

Streda        30.12.2015       8,00 hod. – 12,00 hod.

Štvrtok       31.12.2015       zatvorené

 

 

Kurz spoločenského tanca v Hosťovciach

Kurz spoločenského tanca v Hosťovciach už 8.11.2015

plagát v plnej veľkosti 

Pozvánka

Pozývame všetkých občanov v nedeľu 18.októbra 2015 na kultúrne podujatie pri príležitosti otovrenia kultúrneho domu a mesiaca úcty k starším.  Počas podujatia vystúpia: Hymna rodnej dediny - Skalka, Detičky z MŠ, Martin Sršeň, FS Inovec, Tomáš Herman, Do lesa a z lesa von. Kapustnica a občerstvenie bude zabezpečené.

Pozvánka

Pozvánka

 

Milí priatelia domáceho pestovania

apple
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Hosťovciach v spolupráci s Obecným úradom v Hosťovciach si Vás dovoľujú pozvať na prvý ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetín, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11. októbra 2015 v Kultúrnom dome v Hosťovciach. Výstavy ste pozvaní sa zúčastniť nielen ako hostia, ale predovšetkým ako vystavovatelia svojich doma dopestovaných produktov. Príďte sa pochváliť, čo sa Vám podarilo dopestovať a tak podporiť toto spoločenské podujatie. Pre vystavovateľov je dôležité pripomenúť, že výstavné exponáty (jablká, hrušky...) sa vystavujú v pôvodnom stave - teda bez "leštenia". Viac informácií sa dozviete z tejto pozvánky, prípadne na t.č. 0908-083-517 (p. Remiš)Výstava ovocia a zeleniny 2015

RÝCHLA, KRÁTKA BRIGÁDA

Tento štvrtok (6.8.) od 17:00 organizujeme dobrovoľnú pomoc Obci Hosťovce. Účasť zatiaľ potvrdili: Peter Belica (starosta), Zdeněk Kéri (zástupca starostu), poslanci: Juraj Ďatko, Miroslav Černay, hlavný kontrolór Juraj Hodoši,  Attila Halász.  Erich Borčin prisľúbil kosenie v inom termíne. Ak sa chceš aj ty trochu spotiť a prispieť k skrášleniu Hosťoviec stačí prísť v pracovnom oblečení pred Obecný úrad. Budeme kosiť, zametať, trhať burinu, upratovať a inak skrášľovať našu obec. 

FOLKLÓRNY SÚBOR SKALKA z HOSŤOVIEC 

bude účinkovať na IV. ročníku Folklórnych slávností pri Pelúsku v Martine nad Žitavou. Folklórne slávnosti sa budú konať v sobotu 22.08.2015 od 15:00 hod.

Príďte sa pozrieť a podporiť Hosťovčanov. 

Ďakujeme

Letný tábor zadarmo!

Využite možnosť účasti na letnom tábore Smrekovec Donovaly od 22.08 do 29.08.2015 od Ministerstva vnútra SR.

Info leták Smrekovec Donovaly letný tábor2015Viac informácií tu:

Informácia o letnom tábore vč. kontaktu

Žiadosť Smrekovec Donovaly

Potvrdenie od lekára


Rekonštrukcia Obecného úradu a Kultúrneho domu v Hosťovciach

Pracovníci predovšetkým z radov občanov Hosťoviec si zaslúžia okrem môjho osobného aj verejné poďakovanie za ich nasadenie pred a počas rekonštruckie, ktorá prebieha od začiatku mája. Ide hlavne o kolegov, z ktorých s radosťou vyzvihnem prácu Attilu Halásza, prácu Paliho Herdu, prácu a nasadenie aktivačných pracovníkov, pomoc poslancov a v neposlednom rade mojej rodiny a kamarátov, ktorí sú vždy poruke s radou, osobnou, či hmotnou výpomocou. 

Je dôležité povedať, že sme si vedomí toho, ako sú čiastočne zanedbané niektoré povinnosti (kosenie, zametanie, oprava ciest a chodníkov...). Tento stav je dočasný a zapríčinený najmä tým, že všetky naše kapacity sú na 100% zapojené do prác okolo rekonštrukcie Obecného úradu a Kultúrneho domu. Zároveň treba spomenúť, že práce prebiehajú za plného chodu úradu. Ďakujem všetkým za doterajšiu pomoc a ďakujem aj tým, ktorí sú trpezliví a chápu prípadné výpadky v obecných službách.  

Starosta Obce Hosťovce, Peter Belica 

 


MDD 13.6.2015

MDD

Prípravná skupina aktivistov, ktorým záleží na Hosťovciach a špeciálne na deťoch sa s odhodlaním a nadšením pustila do príprav Dňa detí v našej dedinke. Nápad zorganizovať toto podujatie spoločne je z dielne Občianskeho združenia Hosťovce. Myšlienka je zapojiť všetky organizácie a jednotlivcov v obci, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a pomôcť vyčariť úsmev na detských tvárach. Veríme v úspech tohto podujatia a modlíme sa za krásne nedaždivé počasie.

Výkup papiera 20.07.2015

 

23. 6. - 9. 7. 2016

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo (štvrtok) 30.6.2016 o 17:30

Vážená verejnosť! Príjmite moje srdečné pozvanie na druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hosťovce v roku 2016, ktoré sa bude konať vo štvrtok 30.6.

Úradná tabuľaZobraziť viac

16. 6. - 2. 7. 2016

Uznesenia z rokovania OZ Obce Hosťovce 15.6.2016

Súbor v PDF k stiahnutiu: (1. riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Hosťovciach v roku 2016) Uznesenia OZ 15.6.2016

Úradná tabuľaZobraziť viac

16. 6. - 2. 7. 2016

Zápisnica z prvého riadneho rokovania v roku 2016 OZ 15.6.2016

Súbor v PDF k stiahnutiu: (prvé riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Hosťovciach v roku 2016) Zápisnica zo zasadnutia OZ 15.6.2016

Úradná tabuľaZobraziť viac

15. 6. - 1. 7. 2016

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Hosťovce

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Hosťovce

Úradná tabuľaZobraziť viac

15. 6. - 1. 7. 2016

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru uskutočniť prevod majetku obce Hosťovce priamym predajom

Úradná tabuľaZobraziť viac

14. - 30. 6. 2016

NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016

NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016

Úradná tabuľaZobraziť viac

13. - 29. 6. 2016

Návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce 2015

Vážení spoluobčania na nasledovnom odkaze môžete nájsť NÁVRH ZÁVEREČNÉHO UČTU a ROZPOČT. HOSP. ZA ROK 2015. Prejednanie návrhu sa bude prerokovávať po uplynutí 15 dní od zverejnenia návrhu t.j. 30.06.

Úradná tabuľaZobraziť viac

12. - 28. 6. 2016

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo (streda) 15.6.2016 o 19:30

Vážená verejnosť! Príjmite moje srdečné pozvanie na prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hosťovce v roku 2016, ktoré sa bude konať v stredu 15.6.2016 o 19:30 v zasadačke Obecného úradu.

Úradná tabuľaZobraziť viac

  Aktuality:

Folklor Hostie

MDD

Deň matiek

Stavanie mája

Tábor

vykup papiera

Prednáška prof. Hričovský

Centrum Slniečko - Hľadáte pomoc?Centrum Slniečko - bezpečná cesta

Ďakovný list Skalke Jánska vatra - krátke videoJánska vatra 2015

 Deň detí - krátke videoMDD - 13.6.2015 Hosťovce


Bola to nielen prednáška...

   Kto by si bol pomyslel, že jedno stretnutie, jedna myšlienka, vyslovená... (celý text si môžete prečítať tu)Nezištná pomoc navzájom


Fašiangový ples

O tom, že v Hosťovciach sa vieme zabávať niet žiadnych pochýb. Ak sa rozhodneme robiť kultúru tak ani "piatok 13-teho" nemôže byť prekážkou. Jednoznačným... (celý text si môžete prečítať tu)

Fotogaléria - fašiangový ples:

fasiangovy_ples