Navigácia

Obsah

Máj

OZNAM

OZNAM


KAM S OJAZDENÝMI PNEUMATIKAMI?

Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík – A TO BEZPLATNE. Ojazdená pneumatika nepatrí na zberný dvor, ale do pneuservisu, autoservisu, predajní pneumatík, predajní automobilov, niektorých prepravných spoločností atď. Hľadajte označenie „Miesto spätného odberu pneumatík“, alebo sa informujte na úrade. Najbližšie miesto Eltma nájdete v sekcii "Zberné miesta". Nezisková spoločnosť Eltma garantuje 100% spracovanie odpadových pneumatík. V prílohe nájdete leták k uvedenej téme. Spoločnosť Eltma je registrovaná ako výrobca neobalových výrobkov u OZV RECobal číslo registácie NEV026489. 


OZNAM

Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej nastala zmena v roku 2016 kúpou alebo predajom nehnuteľnosti v katastrálnom území Hosťovce, je povinná do 31.1.2017 podať správcovi dane t.j. Obci Hosťovce daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti alebo podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti. Ak táto povinnosť v stanovenej lehote nebude splnená, správca dane je v zmysle zákona povinný uložiť pokutu.

Občania, ktorí si v roku 2017 chcú v zmysle platného VZN uplatniť zľavu na komunálnom odpade, príslušné potvrdenia treba priniesť do 31.1.2017 na obecný úrad.

 

 

Harmonogram triedeného zberu

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania, milí priatelia,

s úctou sa Vám prihováram, aby som najskôr poďakoval za vzájomnú spoluprácu v uplynulom roku, ktorý bol pre obec Hosťovce najmä rokom príprav. S cieľom pre udržanie a zlepšenie životných podmienok sme rozbehli a pripravili niekoľko projektov. Urobili sme prvé kroky nevyhnutné pre budúci rozvod vodovodu v obci, rozšírení kanalizácie, či projektu malej obecnej kompostárne. Spoločnými silami sme zrealizovali mnohé kultúrne a spoločenské podujatia, vyriešili drobné susedské spory, či zvládli obecnú brigádu. Všetkým Vám, ktorí ste sa na týchto a mnohých ďalších aktivitách spolupodieľali patrí právom srdečná vďaka.

Do nového roku 2017 nám želám naplnenie a realizáciu rozbehnutých projektov, bezproblémový chod základných obecných služieb ako aj dostatočné hmotné zabezpečenie každej domácnosti. Okrem materiálnych úspechov nám prajem predovšetkým dobré zdravie, vzájomnú úctu a toleranciu.

Nech rok 2017 je rokom úspechu a tolerancie človeka k človeku, želá starosta Obce Hosťovce Peter Belica.


Facebook 

Oznamujeme všetkým občanom, že vzhľadom na to, že mnohé príspevky, fotografie a videá z kultúrnych a spoločenských podujatí sú uverejnené na Facebooku a nie vždy sa z časových dôvodov podaria zverejniť aj na obecnej web stránke, prepojili sme cez html odkaz Facebook. Odteraz si tak všetci tí, ktorí nepoužívajú Facebook môžu prečítať verejné príspevky na Facebook stránke.


Oznam

Tel./fax. číslo Obecného úradu 037-634-52-28 bude k 1.6.2016 zrušené. Zoznam aktuálnych t.č. nájdete v časti Kontakty
 

30. 4. 2017 začiatok od 18:30

STAVANIE MÁJA

Obec Hosťovce a Bar u Ďatla Vás srdečne pozývajú na stavanie mája dňa 30.4.2017 o 18:30 pred obecným úradom.

KultúraZobraziť viac

25. 4. - 9. 5. 2017

Oznámenie zámeru - ÚEVSKUEV0874 Člnok

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia euróbskeho významu SKUEV0874 Člnok do národného zoznamu území európskeho významu Pozvánka k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho ...

Úradná tabuľaZobraziť viac

20. 4. 2017

Kontajner v obci - jarné upratovanie

OznamyZobraziť viac

20. 4. 2017

PNEUMATIKY - kam s nimi?

OznamyZobraziť viac

18. 4. - 3. 5. 2017

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Úradná tabuľaZobraziť viac

30. 3. - 30. 4. 2017

Pozvánka

Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Urbariátu, I. a II. Lesnej spoločnosti

Úradná tabuľaZobraziť viac

JARNÉ UPRATOVANIE

Od 20.4.2017 (t.j. štvrtka) do 24.4.2017 (t.j. pondelka) bude pred Obecným úradom a na lúke pri ČOV umiestnený kontajner na veľkoobjemný komunálny odpad (starý nábytok, stoličky, sedacie súpravy, koberce...). Prosíme občanov, aby si zabezpečili umiestnenie tohto druhu odpadu do pristavených kontajnerov v uvedenom termíne vo vlastnej réžii. Veľkokapacitné kontajnery budú v obci opäť k dispozícii na jeseň 2017. 


Vážení priatelia

pozývame Vás na jarnú obecnú brigádu, ktorá sa uskutoční za priaznivého počasia v Sobotu 25.3.2017 so začiatkom o 9:00. 

Viac informácii nájdete v nasledovnom letáku