Navigácia

Obsah

street workout


Stavanie mája


Jarná brigáda

 


Odstávka elektrickej energie

Západoslovenské elektrárne oznamujú občanom , že dňa 9. apríla 2018 bude v obci odstávka el.energie z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Odstávka bude v obci nasledovne :

V čase od 8.30 hod. -  do 11.30 hod.  bude odstávka v časti:                                                         Bolkov

Hlavná cesta

Horná ulica

Ulica k MŠ

Sadovnícka ulica (okrem čísla 119)

Starý Bolkov

V čase od 12.00 hod.- do 15.00 hod. bude odstávka v časti: 

Ulica k AGRU Hosťovce

Cintorínska ulica

Ulica pri OÚ

Sadovnícka iba č. 119

  


Deň vody 21.3.2018


Úrad verejného zdravotníctva SR vydal pre potreby verejnosti v súvislosti so Svetovým dňom vody publikáciu „Zdravá pitná voda z vlastnej studne“, ktorá je pomôckou pre majiteľov studní, ako udržiavať bezpečnú pitnú vodu z individuálneho vodného zdroja (studne)

Deň vody 21.3.2018

Zdrava pitna voda z vlastnej studne


Fašiangová zabíjačka 2018


Vážení spoluobčania

vzhľadom na skutočnosť opakovanej krádeže kľúčov od vstupných brán do nehnuteľností našich občanov Vás upozorňujeme, aby ste zvýšili obozretnosť a akúkoľvek podozrivú činnosť, alebo informácie, ktoré budú viesť k objasneniu tohto incidentu odovzdali pracovníkom obecného úradu, starostovi obce, alebo priamo na polícii. Prípadom sa už zaoberá aj polícia.

 


Vážení spoluobčania,

podávame Vám informáciu o harmonograme triedeného zberu I. polrok 2018

Harmonogram


 

Ponuka


VýzvaUpozornenie

 

 

OZNAM

Na futbalovom ihrisku sa našli tieto dva bicykle. Majitelia si ich môžu prísť vyzdvihnúť na obecný úrad. Prípadne, ak by niekto vedel, komu tieto bicykle patria, nech upovedomí majiteľa. Ďakujeme

Bicykle

 


 

26. 4. - 11. 5. 2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania- Prívod vody a vodovodné siete Hosťovce

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Nevyhnutnosť vykonať záchranný archeologický výskum - Prívod vody a vodovodné siete Hosťovce

Úradná tabuľaZobraziť viac

23. 4. - 9. 5. 2018

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo (piatok) 27.4.2018 o 18.00

Vážená verejnosť! Príjmite moje pozvanie na prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hosťovce v roku 2018, ktoré sa bude konať v piatok 27.4.2018 o 18.00 h v zasadačke Obecného úradu.

Úradná tabuľaZobraziť viac

17. 4. - 3. 5. 2018

Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1614 Hosťovce - Lovce

Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty III/1614 Hosťovce - Lovce

Úradná tabuľaZobraziť viac

Opravy kanalizácie

Obec je vlastníkom a prevádzkovateľom kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd v skúšobnej prevádzke. V rámci skúšobnej prevádzky boli identifikované významné problémy so spodnou vodou, ktorá sa "tlačí" do kanalizačnej siete v úsekoch, ktoré sú staré niekoľko desaťročí. Nejedná sa teda o problémy na "novej" kanalizácii, ale na kanalizácii "pôvodnej", ktorá je s "novou" prepojená. Táto voda sa v konečnej fáze dostáva do čistiarne odpadových vôd a nie je tam žiadúca (zvýšené náklady na energie, opotrebenie a s tým spojené opravy zariadení a v konečnom dôsledku je nežiadúca v procese samotného čistenia). Preto sa poslanecký zbor a starosta obce rozhodli túto situáciu prednostne riešiť i napriek finančnej náročnosti a relatívnej zložitosti.  Nazatiaľ riešenie spočíva vo výmene 120m úseku kanalizačnej stoky A1 (od RD Š.Granát po RD M. Sakáč) a v oprave/prepojení dotknutých kanalizačných prípojok. Prípravné práce a samotná realizácia vrcholia v 2. polroku 2017. Veríme, že naša snaha prinesie želaný efekt - menej vody na ČOV a ušetrené finančné prostriedky v budúcnosti.


Nové merače rýchlosti

V mesiaci august 2017 pribudli v obci dva nové merače rýchlosti. Jeden na vstupe do obce od Zlatých Moraviec a druhý na vstupe do obce od Loviec. Celkovo bolo preinvestovaných 4.500 EUR, z ktorých väčšiu časť bolo použitých vo forme príspevku od Nadácie Allianz, ktorý predstvoval čiastku 3.000 EUR.  Za túto finančnú podporu Nadácii Allianz srdečne ďakujeme. Sme radi, že Nadácia Allianz pôsobí na našom trhu a aktívne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti na cestách formou podpory verejnoprospešných projektov. 


Folklórny súbor Skalka vydal svoje prvé CD

S radosťou Vám oznamujeme, že Folklórny súbor SKALKA z Hosťoviec vydal v mesiaci apríl 2017 svoje prvé CD s názvom KEĎ SON IŠOV, IŠOV. Hudobné CD bolo nahraté s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, Obce Hosťovce a Kúpelov Bojnice, a.s. za čo sme sponzorom veľmi vďační.  Tešíme sa, že Obec Hosťovce je reprezentovaná prakticky celoročne práve prostredníctvom Skalky. Osobitné poďakovanie patrí manželom Alici a Stankovi Remišovým, bez ktorých by to nešlo.  Želáme veľa ďalších úspechov - napríklad vo forme vydania ďalšieho hudobného CD. Nech Vám to spieva. :-)