Navigácia

Obsah

 

II.POLROKzáhradkári

 

Výstava

 


OZNAM

Na futbalovom ihrisku sa našli tieto dva bicykle. Majitelia si ich môžu prísť vyzdvihnúť na obecný úrad. Prípadne, ak by niekto vedel, komu tieto bicykle patria, nech upovedomí majiteľa. Ďakujeme

Bicykle


 

UPOZORNENIE!

Vážení spoluobčania,

Obec Hosťovce nedávno zabezpečila odstránenie čiernej skládky z lúky pri Čističke odpadových vôd.

Prešlo len niekoľko dní a opäť sa našiel niekto, kto priniesol odpad na vyčistenú lúku.

Touto cestou sa mu v mene ostatných spoluobčanov chceme poďakovať.

Veríme, že do budúcna prehodnotí svoje konanie a svoj odpad buď skompostuje, alebo ho uloží do smetných nádob, prípadne využije veľkokapacitný kontajner za Obecným úradom.

Ak sa bude do budúcna opakovať uskladňovanie odpadu na toto miesto, alebo iné miesto, bude obec nútená zakúpiť fotopascu a následne príslušných občanov sankcionovať.

Výška pokuty za tvorbu čiernej skládky odpadu môže byť uložená až do výšky 166 EUR.

Veríme, že sa do budúcna všetci budeme k svojmu okoliu správať zodpovedne

Ďakujeme Vám za prečítanie a pochopenie.

 

OZNAM

OZNAM


KAM S OJAZDENÝMI PNEUMATIKAMI?

Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík – A TO BEZPLATNE. Ojazdená pneumatika nepatrí na zberný dvor, ale do pneuservisu, autoservisu, predajní pneumatík, predajní automobilov, niektorých prepravných spoločností atď. Hľadajte označenie „Miesto spätného odberu pneumatík“, alebo sa informujte na úrade. Najbližšie miesto Eltma nájdete v sekcii "Zberné miesta". Nezisková spoločnosť Eltma garantuje 100% spracovanie odpadových pneumatík. V prílohe nájdete leták k uvedenej téme. Spoločnosť Eltma je registrovaná ako výrobca neobalových výrobkov u OZV RECobal číslo registácie NEV026489. 


OZNAM

Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej nastala zmena v roku 2016 kúpou alebo predajom nehnuteľnosti v katastrálnom území Hosťovce, je povinná do 31.1.2017 podať správcovi dane t.j. Obci Hosťovce daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti alebo podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti. Ak táto povinnosť v stanovenej lehote nebude splnená, správca dane je v zmysle zákona povinný uložiť pokutu.

Občania, ktorí si v roku 2017 chcú v zmysle platného VZN uplatniť zľavu na komunálnom odpade, príslušné potvrdenia treba priniesť do 31.1.2017 na obecný úrad.

 


Oznam

Tel./fax. číslo Obecného úradu 037-634-52-28 bude k 1.6.2016 zrušené. Zoznam aktuálnych t.č. nájdete v časti Kontakty
 

28. 6. 2017

Harmonogram triedeného zberu II.polrok 2017

OznamyZobraziť viac

27. 6. 2017 od 10:00 - 8. 7. 2017 do 19:00

TVOJ MOBIL V AFRIKE - Výstava dokumentárnych fotografií Martina Baláža

Srdečne Vás pozývame na výstavu dokumentárnych fotografií Martina Baláža s názvom „ TVOJ MOBIL V AFRIKE“, ktorá sa uskutoční v dňoch od 27.6.2017 do 8.7.

KultúraZobraziť viac

27. 6. 2017

Oznam záhradkárskeho zväzu Hosťovce

OznamyZobraziť viac

26. - 30. 6. 2017

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo (štvrtok) 29.6.2017 o 18.00

Vážená verejnosť! Príjmite moje pozvanie na druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hosťovce v roku 2017, ktoré sa bude konať vo štvrtok 29.6.2017 o 18.00 h v zasadačke Obecného úradu.

Úradná tabuľaZobraziť viac

14. - 30. 6. 2017

NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

Úradná tabuľaZobraziť viac

13. - 29. 6. 2017

Návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce 2016

Vážení spoluobčania na nasledovnom odkaze môžete nájsť Návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce za rok 2016 Prejednanie návrhu sa bude prerokovávať po uplynutí 15 dní od zverejnenia ...

Úradná tabuľaZobraziť viac