Navigácia

Obsah

Dôležité oznámenie Okresného úradu Zlaté Moravce

V prílohe Vám zasielame informáciu pre užívateľov náhradných pozemkov v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. v z.n.p. a na blížiace sa zákonné lehoty. K uvedenej problematike sa uskutoční pracovné stretnutie dňa 22. 02. 2018 o 9:00 hod. v priestoroch MsKŠ v Zlatých Moravciach.


Fašiangová zabíjačka 2018


Vážení spoluobčania

vzhľadom na skutočnosť opakovanej krádeže kľúčov od vstupných brán do nehnuteľností našich občanov Vás upozorňujeme, aby ste zvýšili obozretnosť a akúkoľvek podozrivú činnosť, alebo informácie, ktoré budú viesť k objasneniu tohto incidentu odovzdali pracovníkom obecného úradu, starostovi obce, alebo priamo na polícii. Prípadom sa už zaoberá aj polícia.


Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania

žiada sa mi povedať niekoľko kritík skôr, ako si zaželáme všetko dobré v novom roku.

Mohol by som kritizovať ohováranie, negatívne prognózy a súdy, ktoré niektorý jedinci vznášajú nad činnosťou Obecného úradu, či starostu obce a zároveň sami nič neurobia.

Chvalabohu si uvedomujem, že týmto počinom by som sám skĺzol na úroveň kritikov, ktorí len kritizujú a šíria nevôľu bez akéhokoľvek nápadu, či úprimného východiska pomôcť. Pomôcť vytvoriť zdravé, dobromyseľné a vzájomne sa vnímajúce prostredie. Chýbajúce finančné prostriedky, či rozbité cesty a chodníky sú, boli a zrejme ešte chvíľu budú našou realitou.

Je tu však niečo omnoho významnejšie a dôležitejšie ako zopár stále nespokojných občanov.

V Hosťovciach žijú aj dobrí, statoční a snaživí ľudia. Zámerne nehovorím bezchybný, pretože taký nie je nikto. Podstata týchto ľudí spočíva častokrát v skromnosti a ochote pomôcť. Radi a ochotne sa zapájajú do obecného diania, prípravy kultúrnych podujatí, obecných brigád, či vlastných aktivít v rámci záujmových združení, ktoré snaživo rok, čo rok prevádzkujú.  Sú tu aj ľudia, o ktorých ani nevieme, no produkty ich snaženia a práce denne využívame.

Týmto všetkým ľuďom patrí úcta a úprimné poďakovanie v dnešný deň.

Kedysi dávno náš pán prezident povedal: "Na to, aby zlo zvíťazilo stačí, aby dobrý človek nič neurobil". Želám všetkým dobrým ľudom v Hosťovciach, aby vytrvali v snahe pretvárať túto obec v prekrásne miesto na život. Všetkým ostatným želám, aby v sebe našli kúsok pokory a aby aspoň ticho ocenili činnosť aktívnych ľudí v našej obci ak sa nedokážu k tejto činnosti pridať.

K tomu nám želám pevné zdravie, podporujúce rodinné zázemie a schopnosť počuť tichučký hlas nášho vlastného srdca.

S úctou,

Starosta Obce Hosťovce, Peter Belica

V Hosťovciach 1.1.2018

úradné hodiny

Vianočný koncert


Vážení spoluobčania,

podávame Vám informáciu o harmonograme triedeného zberu I. polrok 2018

Harmonogram


 

Ponuka


VýzvaUpozornenie

Mikuláš 2017


 

 

OZNAM

Na futbalovom ihrisku sa našli tieto dva bicykle. Majitelia si ich môžu prísť vyzdvihnúť na obecný úrad. Prípadne, ak by niekto vedel, komu tieto bicykle patria, nech upovedomí majiteľa. Ďakujeme

Bicykle

 


 

23. 2. - 13. 3. 2018

Oznámenie o uložení zásielky - Segíň Karol

Oznámenie o uložení zásielky - Segíň Karol

Úradná tabuľaZobraziť viac

21. 2. - 1. 3. 2018

Oznámenie o začatí konania vo vecí výrubu drevín - Hodošiová

Vážení spoluobčania oznamujeme Vám, že dňa 15.2.2018 bola podaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrbu dreviny. Oznámenie o začatí konania v tejto veci nájdete na nasledovonom Odkaz . V zmysle § 82 ods.

Úradná tabuľaZobraziť viac

15. 2. - 3. 3. 2018

Dôležité oznámenie užívateľom náhradných pozemkov

Vážení spoluobčania v zmysle žiadosti Okresného úradu Zlaté Moravce Vám oznamujeme, že dňa 22.02.2018 (vo štvrtok) so začiatkom o 9:00 hod sa v priestoroch MsKŠ (Mestské stredisko kultúry a športu) v  ...

Úradná tabuľaZobraziť viac

Opravy kanalizácie

Obec je vlastníkom a prevádzkovateľom kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd v skúšobnej prevádzke. V rámci skúšobnej prevádzky boli identifikované významné problémy so spodnou vodou, ktorá sa "tlačí" do kanalizačnej siete v úsekoch, ktoré sú staré niekoľko desaťročí. Nejedná sa teda o problémy na "novej" kanalizácii, ale na kanalizácii "pôvodnej", ktorá je s "novou" prepojená. Táto voda sa v konečnej fáze dostáva do čistiarne odpadových vôd a nie je tam žiadúca (zvýšené náklady na energie, opotrebenie a s tým spojené opravy zariadení a v konečnom dôsledku je nežiadúca v procese samotného čistenia). Preto sa poslanecký zbor a starosta obce rozhodli túto situáciu prednostne riešiť i napriek finančnej náročnosti a relatívnej zložitosti.  Nazatiaľ riešenie spočíva vo výmene 120m úseku kanalizačnej stoky A1 (od RD Š.Granát po RD M. Sakáč) a v oprave/prepojení dotknutých kanalizačných prípojok. Prípravné práce a samotná realizácia vrcholia v 2. polroku 2017. Veríme, že naša snaha prinesie želaný efekt - menej vody na ČOV a ušetrené finančné prostriedky v budúcnosti.


Nové merače rýchlosti

V mesiaci august 2017 pribudli v obci dva nové merače rýchlosti. Jeden na vstupe do obce od Zlatých Moraviec a druhý na vstupe do obce od Loviec. Celkovo bolo preinvestovaných 4.500 EUR, z ktorých väčšiu časť bolo použitých vo forme príspevku od Nadácie Allianz, ktorý predstvoval čiastku 3.000 EUR.  Za túto finančnú podporu Nadácii Allianz srdečne ďakujeme. Sme radi, že Nadácia Allianz pôsobí na našom trhu a aktívne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti na cestách formou podpory verejnoprospešných projektov. 


Folklórny súbor Skalka vydal svoje prvé CD

S radosťou Vám oznamujeme, že Folklórny súbor SKALKA z Hosťoviec vydal v mesiaci apríl 2017 svoje prvé CD s názvom KEĎ SON IŠOV, IŠOV. Hudobné CD bolo nahraté s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, Obce Hosťovce a Kúpelov Bojnice, a.s. za čo sme sponzorom veľmi vďační.  Tešíme sa, že Obec Hosťovce je reprezentovaná prakticky celoročne práve prostredníctvom Skalky. Osobitné poďakovanie patrí manželom Alici a Stankovi Remišovým, bez ktorých by to nešlo.  Želáme veľa ďalších úspechov - napríklad vo forme vydania ďalšieho hudobného CD. Nech Vám to spieva. :-)