Navigácia

Obsah

Definitívne výsledky volieb do NR SR 2016

Výsledky volieb

 

 

 

Informácia pre voliča

 

Volebná miestnosť sa pre voličov otvorí v sobotu 5. marca 2016 o 7.00 h a zostane otvorená do 22.00h.

Hlasovania sa môže zúčastniť volič, ktorý

1/ je zapísaný v zozname voličov príslušného volebného okrsku a predloží občiansky preukaz,

2/ predloží hlasovací preukaz spolu s občianskym preukazom,

3/ dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, avšak občianskym  preukazom preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku,

4/ predloží občiansky preukaz a rozhodnutie súdu o povinnosti obce vykonať opravu alebo doplniť zoznam príslušného volebného okrsku.

 

Ďalšia informácia : Pri vstupe do volebnej miestnosti nielenže predložíte občiansky preukaz, ale každý volič sa musí podpísať do voličského zoznamu. Následne mu budú vydané hlasovacie lístky aj s obálkou.