Navigácia

Obsah

Späť

Záverečný účet Obce Hosťovce za rok 2021

Vyvesené: 13. 5. 2022

Dátum zvesenia: 29. 5. 2022

Zodpovedá: Bc. Mária Gašparíková

Späť