Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-HSC-S2022/315

Číslo registratúrneho záznamu: 2

Referendum 2023

Vyvesené: 8. 11. 2022

Dátum zvesenia: 21. 1. 2023

Zodpovedá: Žaneta Gutmanová

Späť