Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-HSC-S2022/330

Číslo registratúrneho záznamu: 1

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vyvesené: 22. 11. 2022

Dátum zvesenia: 27. 11. 2022

Zodpovedá: Žaneta Gutmanová

Späť