Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-HSC-S2022-88

Číslo registratúrneho záznamu: 22

Oznámenie o uložení zásielky

Vyvesené: 14. 6. 2022

Dátum zvesenia: 2. 7. 2022

Zodpovedá: Žaneta Gutmanová

Späť