Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-HSC-S2022-88

Číslo registratúrneho záznamu: 14

Oznámenie o uložení zásielky

Vyvesené: 4. 5. 2022

Dátum zvesenia: 22. 5. 2022

Zodpovedá: Žaneta Gutmanová

Späť