Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-HSC-S2022/88

Číslo registratúrneho záznamu: 11

Oznámenie o uložení zásielky

Vyvesené: 28. 4. 2022

Dátum zvesenia: 16. 5. 2022

Zodpovedá: Žaneta Gutmanová

Späť