Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-HSC-S2023/131

Číslo registratúrneho záznamu: 2

Oznámenie o prerokovaní Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Skýcov

Vyvesené: 7. 3. 2023

Dátum zvesenia: 23. 3. 2023

Zodpovedá: Žaneta Gutmanová

Späť