Obsah

Ďalšie vystúpenia v r. 2015

10.5.2015 - Deň matiek

10.mája 2015 sme už oficiálne vystúpili na Deň matiek v našom kultúrnom dome. Obecenstvo bolo asi spokojné, lebo nás odmenili potleskom. Všetky ženy nášho súboru dostali od starostu a poslancov obce kvetinku. 

MDD 

Niektorí naši členovia sa zúčastnili organizovania MDD. Viedli sme niektoré zábavné stanovištia. Celé to viedlo OZ Hosťovce. Bolo dobré vidieť spokojné a veselé deťúrence.

Jánsky oheň

Pod taktovkou nášho speváka Janka Belicu aj s jeho pohostením sme 24.júna zorganizovali posedenie pri ohni. Spievali sme o dušu spasenú a vraj nás bolo počuť až na Martine.

Úsmev a  Nádej

Po našom prírodnom koncerte  p. Skačanová, vedúca martinského súboru Pelúsok , rozhodla že  nás pozve na Folklórne slávnosti pri Pelúsku. Preto sme si urobili generálku v domovoch dôchodcov Úsmev a Nádej v Zlatých Moravciach. 19.augusta sme teda potešili ich obyvateľov.

Pri Pelúsku

22.augusta prišiel ten krásny slnečný deň, baby si obliekli nové biele blúzky , nasáčkovali sme sa do autobusu a poď ho do Martina.  Bolo to naše prvé verejné vystúpenie. A bolo fajn.

15.výročie založenia Jednoty dôchodcov Slovenska

V utorok 8.9.2015 bola tá slávnostná schôdza, kvôli ktorej sme pôvodne vznikli. Mali sme už aj nové sukne, takže speváčky boli rovnako oblečené. Bolo tam aj plno hostí a všetci boli prekvapení a nadšení.

Výstava ovocia  a zeleniny

11.októbra sme zaspievali pri otvorení nádhernej výstavy ovocia a zeleniny,  ktorú usporiadal po prvýkrát novozaložený Slov.zväz zahradkárov.

Otvorenie renovovaného kultúrneho domu

18.októbra po definitívnom ukončení renovácie kultúrneho domu sme vystúpili na jeho slávnostnom otvorení,

Schôdza ZO ZZP v Zlatých Moravciach

ZO Zväzu zdravotne postihnutých v Zlatých Moravciach nás pozvala, aby sme im spestrili výročnú schôdzu. Tak sme vystúpili na javisku kultúrneho domu ( v kult.dome sa konala schôdza).

6.12. - Mikuláš

6.12. prišiel do Hosťoviec Mikuláš. V sále KD Hosťoviec bol  nádherný  vysoký ozdobený stromček. Sála plnučičká. Bol krátky kultúrny program - krátke divadielko zo života, vystúpenie detičiek z materskej škôlky, starších tanečníčiek a potom už my. 

Schôdza Jednoty dôchodcov v Hosťovciach

Keďže táto schôdza sa konala presne na Luciu 13.12. tak sa speváčky najskôr obliekli do bielych plachiet a husacími krídlami sme všetkých prítomných poometali a povinšovali a muži "reťazovali". Potom sme už zaspievali a shôdzovali.

Vianočný koncert

Zavŕšili sme náš prvý rok existencie a po dohode s našim pánom farárom  vo farskom kostole v nedeľu popoludní 28.12.2015 sme usporiadali vianočný koncert.  Nie že by praskala vo švíkoch, ale nebol ani prázdny. Prišiel aj pán farár. Pripravili  sme aj hovorené slovo a medzi pesničkami ho čítala Pavlínka Hrúziková.

 

 

                                      

 

           

Stránka

 

 

 

 

Jánsky oheň

Jánsky oheň

 

 

 

 

 

 

 


Stránka