Obsah

Vianočné koncerty v Hosťovciach a v Zlatých Moravciach

Tieto Vianoce boli znovu úspešné. Veľmi poctivo sme pripravovali aj nové a náročnejšie piesne, aj sme si zopakovali pár vlaňajších, ale sme ich trochu prepracovali. 26.decembra sme zaspievali v kostole Povýšenia sv. kríža v Hosťovciach a plní optimizmu, lebo koncert sa nám vydaril,  autami sme sa všetci hneď presunuli do kostola Bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach. Dobrý nápad Helenky Adamcovej - nahrať to celé na tablet - sa vydaril a máme celý koncert aj na USB kľúči., vďaka jej a jej rodine. Aj tento kocert dopdádol dobre a všetci nás chválili. Vždy nakoniec sme zaspievali spoločne Tichú noc.

Rok 2017  sme ukončili na Silvestra, spoločne sme si zaspievali, pozreli krásny ohňostroj a prišiel rok 2018. 

R  o k   2 0 1 7   skončil - vďaku mu - bol úspešný.

 

Stránka

  • 1

koncert v Hosťovciach

koncert v Hosťovciach

 

 

koncert v Zlatých Moravciach

koncert v Zlatých Moravciach

 


Stránka

  • 1