Obsah

Tohoročné Vianoce boli pre nás úspešné. 26.12. sme odspievali celkom pekne v kostole Povýšenia svätého Kríža v Hosťovciach, 27.12. zase v dolnom kostole - Bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach. Potlesk bol v oboch prípadoch intenzívny a do Moraviec nás hneď pozvali aj na budúci rok. Na záver našich vystúpení sme v oboch kostoloch zaspievali Tichú noc, ku ktorej sa pridali aj prítomní diváci.

Stránka

  • 1

vystúpenie v Zlatých Moravciach

vystúpenie v Zlatých Moravciach


Stránka

  • 1