Obsah

Okresná prehliadka speváckych súborov ZO JDS v Tekovských Nemciach.

Takejto súťaže sme sa zúčastnili po prvý raz a preto nás na javisku "pokrstili". Trochu nás to vyviedlo z konceptu, nerátali sme s tým. Ale myslíme si, že sme neboli ani najhorší z tých 10 súborov. Program bol obmedzený na 10 minút a preto sme zaspievali iba 5 piesní.  Na záver sme spoločne všetci zúčastnení spolu zaspievali pieseň " Nad Inovcom dve hviezdičky svietia". Bolo to nezabudnuteľné. A potom sa predvádzali harmonikári a spevácia a spievali sme  ešte veľa piesní.