Obsah

Ako sme vznikli

Pred Vianocami v r. 2014 oslovila pani T. Minárová manželov Remišových, či by naslávnostnú  schôdzu Jednoty dôchodcov, ktorá sa bude konať na jeseň r. 2015 nacvičili pár piesní. Na výročnej schôdzi začiatkov februára 2015 sme si teda všetci zaspievali, a vybrali tých čo spievali dobre a chcelo sa im. A bolo to.

16.februára 2015

sme sa po 1.krát stretli a založili folklórny súbor., zatiaľ bez mena, ale o to usilovnejší. Po pár týždňoch sme sa ustálili na počte 24 spevákov.

 1. Adamkov Štefan                                            13. Rašmanová Soňa   
 2. Adamková Helena                                         14. Remiš Stanislav - harmonikár                             
 3. Belica Ján                                                      15. Remišová Alica - vedúca súboru
 4. Blehová Eva                                                  16. Slaninková Anna
 5. Greguš Ladislav                                             17. Sýkorová Mária
 6. Gregušová Emília                                          18. Šimek Ondrej
 7. Herdová Mária                                              19. Šúryová Gabriela
 8. Hodoši Michal                                              20. Švecová Emília
 9. Hodošiová Ľudmila                                      21. Urban Vladimír
 10. Jenisová Ružena                                          22. Urbanová Hedviga 
 11. Minárová  Eva                                              23. Valovičová Anna
 12. Rašman Ján                                                  24. Viceová Darina

Máme meno

Vymýšľali sme meno, no nedarilo sa. Mali stavať máje a my sme mali po prvýkrát vystúpiť. Z ničoho nič sa niekomu vybavila v mysli Skalka - ílovito-hlinitý kopček, z ktorého sú vraj  postavené Hosťovce, lebo z neho sa po domácky robili tehly. A tak sa teda voláme

S K A L K A

Stránka

 • 1

Naše prvé oficiálne vystúpenie 1.mája 2015

Naše prvé oficiálne vystúpenie 1.mája 2015


Stránka

 • 1