Navigácia

Obsah

ROK 2011

Názov projektu: 1. realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu  

                           povodí SR

Poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR: 92 700,- EUR

Bez spolufinancovania obce.

Počet vytvorených prac. miest na prac. zmluvu pre občanov obce: 10 prac. miest

1. RP1. RP

1. RP1. RP

 

Názov projektu: Prevencia kriminality v obci Hosťovce

Poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality: 21 988,- EUR

Z toho spolufinancovanie obce: 20 %

Poskytovateľ: Obvodný úrad Nitra na základe Rozhodnutia Rady vlády SR

Kamerový systém Kamerový systém

Kamerový systém

 

Názov projektu: Rozšírenie oddychovej zóny v centre obce Hosťovce

Poskytnutá dotácia z NSK pre implementáciu integrovanej stratégie miestneho rozvoja Mikroregiónu TRIBEČSKO: 1 683,30 EUR

Z toho spolufinancovanie obce: 10 %

AltánokAltánok

 

ROK 2012

Názov projektu: 2. realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu

                            povodí SR

Poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR: 20 000,- EUR

Bez spolufinancovania obce.

Počet vytvorených prac. miest na prac. zmluvu pre občanov obce: 5 prac. miest

2. RP2. RP

 

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia oddychovej zóny v centre obce Hosťovce, I. etapa

Poskytnutá dotácia z NSK pre implementáciu integrovanej stratégie miestneho rozvoja Mikroregiónu TRIBEČSKO: 2 618,95 EUR

Z toho spolufinancovanie obce: 10 %

Oplotenie parku

 

Názov projektu: Podpora športu

Poskytnutá dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja: 270,- EUR

Podpora športu

 

ROK 2013

Názov projektu: Obnova mariánskeho barokového stĺpu

Poskytnutá dotácia z NSK: 330,- EUR (rok 2013) + vl. zdroje: 1 938,- EUR (rok 2014)

Z toho spolufinancovanie obce: 10 % (rok 2013)

Mariánsky sĺpMariánsky stĺp

Mariásky stĺp

 

Názov projektu: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove KD

Poskytnutá dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR:  5 200,01 EUR

Z toho spolufinancovanie obce:  3,9 %

Rekonštrukcia soc. zariadeníRekonštrukcia soc. zariadení

                                                  PRED REKONŠTRUKCIOU                                             

Rekonštrukcia soc. zariadeníRekonštrukcia soc. zariadení

                                                       PO REKONŠTRUKCII    

 

Názov projektu: Podpora športu

Poskytnutá dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja: 250,- EUR

Podpora športu   Podpora športu

 

ROK 2014  

Názov projektu: Revitalizácia parku

Poskytnutá dotácia z MŽP SR formou dotácie z Environmentálneho fondu - Program obnovy dediny:

5 656,92 EUR

Z toho spolufinancovanie obce: 21,42 %

Revitalizácia parku Revitalizácia parku

 

Názov projektu: Oprava a údržba zasadacej miestnosti a kuchyne v KD, vrátane okien

Poskytnutá dotácia z MF SR: 14 850,- EUR

Z toho spolufinancovanie obce: 12,45 %

ZasadačkaKuchynka

                                                 PRED REKONŠTRUKCIOU

KuchynkaPrac. miestnosť

                                               PRED REKONŠTRUKCIOU

Zasadacia miestnosťKuchynka

                                                      PO REKONŠTRUKCII

KuchynkaPrac. miestnosť

                                                      PO REKONŠTRUKCII

KDRekonštrukcia KD

                                                    PO REKONŠTRUKCII

 

Názov projektu: Architektonické riešenie oddychovej zóny pri viacúčelovom ihrisku v miestnom parku

Poskytnutá dotácia z NSK pre implementáciu integrovanej stratégie miestneho rozvoja Mikroregiónu TRIBEČSKO: 5 846,40 EUR     

Z toho spolufinancovanie obce: 50,40 %

Viacúčelové ihriskoViacúčelové ihrisko

 

Názov projektu: Naberacie fontány na cintoríne 3 ks

Vl. zdroje: 2 124,- EUR

Naberacie fontány na cintoríneNaberacia fontána na cintorí

 

Názov projektu: Oprava plochej strechy - MŠ Hosťovce (havarijný stav)

Vl. zdroje: 5 309,44 EUR

Strecha MŠStrecha MŠ

                                                               PRED OPRAVOU

    

                                                                 PRED OPRAVOU

 

Názov projektu: Oprava plochej strechy - Dom smútku Hosťovce (havarijný stav)

Vl. zdroje: 1 147,31 EUR

                                                                                      PRED OPRAVOU

  

                                                                  PRED OPRAVOU

 

Názov projektu: Výmena okien na budove pošty Hosťovce (havarijný stav)

Vl. zdroje: 1 946,18 EUR

Pošta

 

Názov projektu: Oprava jestvujúcich komunikácií - Horná ulica, Cintorínska ulica a parkovisko

                            na cintorín

Úverové zdroje: 80 000,- EUR

Oprava komunikáciíOprava komunikácií

Oprava komunikáciíParkovisko

Parkovisko

 

Názov projektu: Podpora športu

Poskytnutá dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja: 300,- EUR

Podpora športuPodpora športu

 

Názov projektu: Podpora kultúry

Poskytnutá dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja: 400,- EUR

Mesiac úcty k staršímJubilanti