Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.04.2019

Zmluva o dielo

Bez čísla

780,00 EUR

PROGRANT, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava - mestská časť Star

Obec Hosťovce

16.05.2019

Zmluva o spolupráci

Bez čísla

0,00 EUR

Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1, 83104 Bratislava - mestská časť Star

Obec Hosťovce

24.05.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou doborovolníckej služby

19/16/52A/42

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Hosťovce

24.07.2019

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

770/22/0119

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

24.07.2019

Zmluva o bežnom účte

374/21/0119

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

24.07.2019

Zmluva o bežnom účte

374/21/0119

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

06.09.2019

Zmluva o bežnom účte

2019

neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

01.10.2019

Zmluva o spolupráci

2019

Neuvedené

Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1, 83104 Bratislava - mestská časť Star

Obec Hosťovce

10.10.2019

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

2019

Dobrovoľnícka činnosť

Obec Hosťovce

Nikola Fazekašová

25.10.2019

Zmluva o dielo

1/2019

58 782,88 EUR

Mar.K.s.r.o.

Obec Hosťovce

28.11.2019

Prima banka Slovensko,a.s.

72/005/14

34 100,00 EUR tridsaťštyritisíc sto EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

28.11.2019

Prima banka Slovensko,a.s.

č.72/013/19

50 000,00 EUR päťdesiattisíc EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

13.12.2019

Licenčná zmluva

OU-HSC-S2019/319

240,00 EUR dvestoštyridsať

TENDERnet, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Hosťovce

18.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

-

500,00 EUR päťsto

NOVOAUDIT spol. s r.o., M.R.Štefánika 26, 94065 Nové Zámky

Obec Hosťovce

18.12.2019

Dohoda

č.19/16/50J/38

3 109,23 EUR tritisícstodeväť eur

Obec Hosťovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

19.12.2019

Zmluva

ZM-29/2019

neuvedené

Obec Hosťovce

IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 94911 Nitra

20.12.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

ZM_SEP-IMRK2-2019/003244

124 089,08 EUR jednostodvadsaťštyritisícosemdesiatdeväť eur osem centov

Obec Hosťovce

Ministerstvo vnútra SR

07.01.2020

Zmluva o spolupráci a poskytnutí komplexného poradenstva

2020

200,00 EUR

Projekty Európskych Spoločenstiev, 1.mája 37, 95301 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

16.01.2020

ZMLUVA o prenájme hnuteľnej veci

56/161/2019

30,00 EUR

Obec Hosťovce

AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 90201 Pezinok

21.01.2020

Kúpna zmluva

2020

1 758,02 EUR

Patrik Greguš, Nikola Fazekašová

Obec Hosťovce

10.03.2020

Kúpno-predajná zmluva

2020

4 150,00 EUR

Obec Hosťovce

Vladimír Florek

10.03.2020

Poistná zmluva

2020

88,03 EUR

Obec Hosťovce

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

11.03.2020

Kúpna zmluva

2020

26,50 EUR

Zigiň Marek, Zigiň Andrea

Obec Hosťovce

16.04.2020

Zmluva o poskytovaní technickej služby

2020001

Neuvedené

Ing. Mário Ďuriač

Obec Hosťovce

16.04.2020

Dodatok k zmluve č. 4/2013

4/2013

42,12 EUR

Obec Hosťovce

Technické služby mesta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: