Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o výpožičke

SITB-OO2-2015/000041-477

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Hosťovce

Zmluva o spolupráci

Bez čísla

0,00 EUR

Fresco s.r.o.

Obec Hosťovce

Zmluva o dielo

Bez čísla

3 982,56 EUR

Mar.K.s.r.o.

Obec Hosťovce

Dohoda

16/16/52A/171

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Hosťovce

Dodatok č.1

Dodatok ku kúpnej zmluve

0,00 EUR

Obec Hosťovce

JUDr. Alexander Kliment, PhD. a Ing. Renáta Klimentová

03.12.2012

Zmluva o dielo

Bez čísla

239 820,00 EUR

VESTAM COMPANY, s.r.o.

Obec Hosťovce

02.10.2014

Zmluva o úvere

72/005/14

80 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

29.12.2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1

40 000,00 EUR

VESTAM COMPANY, s.r.o.

Obec Hosťovce

29.12.2014

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

2

210 636,96 EUR

VESTAM COMPANY, s.r.o.

Obec Hosťovce

22.01.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190017074

3,25 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Hosťovce

22.01.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190017075

6,50 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Hosťovce

11.02.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190017076

16,25 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Hosťovce

12.02.2015

Zmluva na dodávku zeleniny do ŠJ

2015/4

0,00 EUR

DANA K, s.r.o.

Obec Hosťovce

05.03.2015

Dohoda o prevode telefónneho čísla

e01#1-RHLNZ0

0,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Hosťovce

17.03.2015

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190016712

9,75 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Hosťovce

18.03.2015

Dohoda o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz

12015

80,00 EUR

RÚVZ

Obec Hosťovce

25.03.2015

Dohoda o splnení záväzku č. 1/2015

Dohoda č. 1/2015

6 038,38 EUR

ZE-PRA, spol. s r.o.

Obec Hosťovce

27.03.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A8437006

40,00 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Hosťovce

27.03.2015

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

8233933

48,00 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Hosťovce

30.03.2015

Dohoda o splnení záväzku č. 2/2015

Dohoda č. 2/2015

7 966,88 EUR

PÁNIS, s.r.o.

Obec Hosťovce

01.04.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

113357872Z112

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Hosťovce

01.04.2015

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

113357872D110

1,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Hosťovce

02.04.2015

Kúpna zmluva

1/2015

28,50 EUR

Obec Hosťovce

Mária Segéňová

14.04.2015

Zmluva o poskytovaní služieb

Bez čísla

59,00 EUR

Ing. Pavol Jurák

Obec Hosťovce

23.04.2015

Zmluva o úvere - Dodatok č. 1

72/005/14/1

14 100,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: