Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.10.2017

O2017/10

Objednávame si u Vás podľa preloženej CP predmet zákazky Zvýšenie bezpečnosti na cestách v obci Hosť

4 500,00 EUR

BELLIMPEX s.r.o., Kossúthova, 94301 Štúrovo

Obec Hosťovce

18.10.2017

O2017/11

Objednávame si u Vás podľa preloženej CP predmet zákazky Zvýšenie bezpečnosti na cestách v obci Hosť

444,00 EUR

BELLIMPEX s.r.o., Kossúthova, 94301 Štúrovo

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2017/15

Objednávame si u Vás klampiarske práce na opravu strechy na budove ZŠ

1 204,75 EUR

Ľubomír Fábry, 219, 95192 Žikava

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2017/16

Objednávame si u Vás 3 x TZP - 60

0,00 EUR

EUROBET s.r.o., Štúrova 1284, 95201 Vráble

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2018/1

Objednávame si u Vás kamerovanie kanalizačného potrubia vrátane výškového profilu na stoke A3-1-1 v

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2018/2

Objednávame si u Vás znalecký posudok na nehnuteľnosť, par. č. 54/9, súpi. č. 27 za účelom prevodu v

0,00 EUR

Ing. Juraj Drahoš Kobra, Pri strelnici, 94901 Nitra

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2018/3

Objednávame si u Vás samostatné špeciálne zariadenie VM Florian podľa cenovej ponuky č. 3304/2018

0,00 EUR

MK hlas, s. r. o., Bernolákova, 08301 Sabinov

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2018/4

Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na výstavu orchideií do NR

0,00 EUR

Jozef Herda, 1. mája, 95301 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2018/5

Objednávame si u Vás kamerovanie kanalizačného potrubia priemeru 600mm v odhadovanej dlžke 400m

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2018/6

Objednávame si u Vás zvislé dopravné značenie podľa CP zo dňa 21.3.2018

279,88 EUR

Regionálna správa a údržba ciest, a.s.

Obec Hosťovce

19.05.2020

O2020/1

Objednávame si u Vás rekonštrukciu elektrickej siete a elektrických rozvodov v kanceláriách OcÚ

0,00 EUR

Montela, s.r.o., Hostie 264, 95194 Hostie

Obec Hosťovce

19.05.2020

O2020/2

Objednávame si u Vás odber a vyšetrenie 2 vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálnej analýzy - matersk

0,00 EUR

RÚVZ

Obec Hosťovce

06.05.2015

2015/11

Elektromateriál

304,79 EUR

HAGARD:HAL, spol. s r.o.

Obec Hosťovce

11.05.2015

2015/12

Zabezpečovací systém - údržba

400,00 EUR

FIRE-SYS s.r.o

Obec Hosťovce

26.05.2015

2015/14

Overenie váhy a závažia v ŠJ Hosťovce

0,00 EUR

KADÁK-servis váh

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: