Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.04.2021

O2021/7

Objednávame si u Vás spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fo

300,00 EUR

ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o., 1. mája 1091/37, 95301 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

26.04.2021

O2021/6

Objednávame si u Vás kontajner plastový 1100L - 5ks zvon na sklo 1500L - 8ks

4 496,40 EUR

FEREX, Vodná 23, 949 01 Nitra

Obec Hosťovce

26.04.2021

O2021/5

Objednávame si u Vás projektové práce MŠ Hosťovce - Modernizácia

2 100,00 EUR

Juraj Varga - ELPROVAR, 478, 92581 Diakovce

Obec Hosťovce

26.04.2021

O2021/4

Objednávame si u Vás spilovanie stromov v obci Hosťovce

1 240,00 EUR

Štefan Pecho, Puškinova 450/17, 95197 Žitavany

Obec Hosťovce

26.04.2021

O2021/3

Objednávame si u Vás spracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu

1 000,00 EUR

SPIM, s.r.o., Vozokanská 337/86, 95305 Čierne Kľačany

Obec Hosťovce

26.04.2021

O2021/2

Objednávame si u Vás spilovanie stromov v obci Hosťovce

1 200,00 EUR

Štefan Pecho, Puškinova 450/17, 95197 Žitavany

Obec Hosťovce

26.04.2021

O2021/1

Objednávame si u Vás vitamíny D3 nutricius, vitamín C + zinok

1 300,00 EUR

I.V.J., s.r.o., Župná 295/54, 95301 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

19.05.2020

O2020/2

Objednávame si u Vás odber a vyšetrenie 2 vzoriek pitnej vody v rozsahu minimálnej analýzy - matersk

0,00 EUR

RÚVZ

Obec Hosťovce

19.05.2020

O2020/1

Objednávame si u Vás rekonštrukciu elektrickej siete a elektrických rozvodov v kanceláriách OcÚ

0,00 EUR

Montela, s.r.o., Hostie 264, 95194 Hostie

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2018/6

Objednávame si u Vás zvislé dopravné značenie podľa CP zo dňa 21.3.2018

279,88 EUR

Regionálna správa a údržba ciest, a.s.

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2018/5

Objednávame si u Vás kamerovanie kanalizačného potrubia priemeru 600mm v odhadovanej dlžke 400m

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2018/4

Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na výstavu orchideií do NR

0,00 EUR

Jozef Herda, 1. mája, 95301 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2018/3

Objednávame si u Vás samostatné špeciálne zariadenie VM Florian podľa cenovej ponuky č. 3304/2018

0,00 EUR

MK hlas, s. r. o., Bernolákova, 08301 Sabinov

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2018/2

Objednávame si u Vás znalecký posudok na nehnuteľnosť, par. č. 54/9, súpi. č. 27 za účelom prevodu v

0,00 EUR

Ing. Juraj Drahoš Kobra, Pri strelnici, 94901 Nitra

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2018/1

Objednávame si u Vás kamerovanie kanalizačného potrubia vrátane výškového profilu na stoke A3-1-1 v

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Obec Hosťovce

18.10.2017

O2017/8

Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia v obci Hosťovce

0,00 EUR

Technické služby mesta, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

18.10.2017

O2017/7

Objednávame si u Vás dopravu betónových prefabrikátov

0,00 EUR

KOVÁČ & SYN s.r.o., Lúčnica nad Žitavou, 95188 Lúčnica nad Žitavou

Obec Hosťovce

28.04.2017

O2017/4

Objednávame si u Vás krátky rozbor vody v objektematerskej školy v Hosťovciach

0,00 EUR

RÚVZ

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2017/16

Objednávame si u Vás 3 x TZP - 60

0,00 EUR

EUROBET s.r.o., Štúrova 1284, 95201 Vráble

Obec Hosťovce

24.04.2018

O2017/15

Objednávame si u Vás klampiarske práce na opravu strechy na budove ZŠ

1 204,75 EUR

Ľubomír Fábry, 219, 95192 Žikava

Obec Hosťovce

18.10.2017

O2017/11

Objednávame si u Vás podľa preloženej CP predmet zákazky Zvýšenie bezpečnosti na cestách v obci Hosť

444,00 EUR

BELLIMPEX s.r.o., Kossúthova, 94301 Štúrovo

Obec Hosťovce

18.10.2017

O2017/10

Objednávame si u Vás podľa preloženej CP predmet zákazky Zvýšenie bezpečnosti na cestách v obci Hosť

4 500,00 EUR

BELLIMPEX s.r.o., Kossúthova, 94301 Štúrovo

Obec Hosťovce

02.02.2017

O2016/8

Objednávame si u Vás stavebné práce podľa vašej CPzo dňa 21.10.2016 v celkovej cene 3.982,56 € s DPH

3 982,56 EUR

Mar.K.s.r.o.

Obec Hosťovce

02.02.2017

O2016/7

Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody -mikrobiologickú a chemickú analýzu v objete MŠ

0,00 EUR

RÚVZ

Obec Hosťovce

02.02.2017

O2016/6

Objednávame si u Vás:

0,00 EUR

ViOn BAUMARKET, s.r.o.

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: