Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.04.2022

DF/OÚ/2022/50

Záloha elektrina - Dom smútku - 03/22 24ZZS40225470009

38,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44, 81000 Bratislava

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/49

Záloha elektrina - Verejné osvetlenie - 03/22 24ZZS4022546000E

584,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44, 81000 Bratislava

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/48

Záloha elektrina - OcÚ a KD - 03/22 24ZZS4022545000J

141,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44, 81000 Bratislava

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/47

Záloha elektrina - Prečerpávačka Horná 75 - 03/22 24ZZS7046329000G

17,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44, 81000 Bratislava

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/46

Záloha elektrina - Prečerpávačka pri ihrisku 03/22 24ZZZS7080132000Y

20,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44, 81000 Bratislava

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/45

Odber kuchynského odpadu

14,40 EUR

INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/44

Kontrola hasiacich prístrojov, hydr. a had.zariad. Dom smútku, ČOV, OcÚ

87,00 EUR

MIHAS, s.r.o., Lipová 128, 95176 Tesárske Mlyňany

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/ŠJ/2022/28

Potraviny ŠJ

31,92 EUR

SHD - Trade company, s. r. o., Gröslingova 4, 81102 Bratislava - mestská časť Star

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/ŠJ/2022/27

Potraviny

83,75 EUR

Juraj Ďatko, 27, 951 91 Hosťovce

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/ŠJ/2022/26

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1, 83104 Bratislava - mestská časť Star

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/ŠJ/2022/25

Potraviny ŠJ

21,60 EUR

BOFIL s.r.o., Štefánikova trieda 47/4, 94901 Nitra

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/43

Elektromontážne práce na výmene nefunkčného VO

819,60 EUR

Montela, s.r.o., Hostie 264, 95194 Hostie

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/41

Odvoz kalu z ČOV

424,20 EUR

Štefan Mišuta - SeptikTrans, Dolné Sľažany 515, 95171 Sľažany

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/ŠJ/2022/24

Potraviny ŠJ

15,88 EUR

BOFIL s.r.o., Štefánikova trieda 47/4, 94901 Nitra

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/40

Oprava zariadenia - previnutie el. motora

255,00 EUR

Jolana Kassová JOLKA, Šoltésovej 2832/20, 94002 Nové Zámky

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/ŠJ/2022/23

Potraviny ŠJ

124,37 EUR

SHD - Trade company, s. r. o., Gröslingova 4, 81102 Bratislava - mestská časť Star

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/42

Telefónne poplatky pevné linky 01/2022

9,20 EUR

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/39

Poplatok za telefón 08.02 - 07.03.2022

24,25 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/ŠJ/2022/22

Potraviny ŠJ

49,70 EUR

BOFIL s.r.o., Štefánikova trieda 47/4, 94901 Nitra

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/ŠJ/2022/21

Potraviny ŠJ

72,13 EUR

SHD - Trade company, s. r. o., Gröslingova 4, 81102 Bratislava - mestská časť Star

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/38

Vypracovanie projektu : Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Ze

250,00 EUR

JV21 s.r.o., Brezová 2004/16, 95301 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/37

Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 - opravná faktúra

-55,19 EUR

SLOVAKIA ENERGY , a.s., M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/36

Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 - opravná faktúra

-19,82 EUR

SLOVAKIA ENERGY , a.s., M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/35

Odvoz KO 01/2022

846,66 EUR

Technické služby mesta, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

01.04.2022

DF/OÚ/2022/34

Vyúčtovacia faktúra elektrina ČOV - 01/22 24ZZS6106433000X

1 041,02 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44, 81000 Bratislava

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: