Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.07.2015

2150431

spotrebný staveb.materiál

354,92 EUR

BenátCentrum s.r.o., Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

01.07.2015

2015011

Potraviny ŠJ

62,08 EUR

Juraj Ďatko, 27, 951 91 Hosťovce

Obec Hosťovce

01.07.2015

2015010

čistiace prostriedky

56,90 EUR

Juraj Ďatko, 27, 951 91 Hosťovce

Obec Hosťovce

01.07.2015

20152061

Systémová podpora URBIS

150,00 EUR

MADE spol. s.r.o., Lazová 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Hosťovce

01.07.2015

1311330

El. energia

889,00 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hosťovce

01.07.2015

7253363365

zemný plyn 7/2015

842,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44, 81000 Bratislava

Obec Hosťovce

30.06.2015

OF-2015/006

Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu, Hosťovce

117 841,50 EUR

VESTAM COMPANY, s.r.o.

Obec Hosťovce

30.06.2015

1510485

odvoz komunálneho odpadu

856,39 EUR

Technické služby mesta

Obec Hosťovce

30.06.2015

1510486

Odvoz komunálneho odpadu

175,91 EUR

Technické služby mesta

Obec Hosťovce

30.06.2015

150297

spotrebný materiál na kosenie

31,80 EUR

JKL-STEEL s.r.o., Tovarenska 2, 953 01 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

30.06.2015

17817

spotrebný materiál

206,97 EUR

Ing. František Solčiansky LE.MI.

Obec Hosťovce

30.06.2015

2015060

Poskytovanie služieb BOZP a OPP za 5-6/2015

60,00 EUR

Radoslav Maduda, Fraňa Kráľa 590/69, 951 97 Žitavany

Obec Hosťovce

23.06.2015

15050354

Odber kuchynského odpadu

13,20 EUR

INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín

Obec Hosťovce

22.06.2015

FVT1500353

Potraviny ŠJ

29,94 EUR

DANA K, s.r.o.

Obec Hosťovce

12.06.2015

1315000235/dobropis/

preplatok za dodávku el.energie za obdobie 1.1.2014-31.12.2014

-19,39 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hosťovce

12.06.2015

1315000241/dobropis/

preplatok el.energie za obdobie 1.1.2015-13.1.2015

-0,64 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hosťovce

12.06.2015

2015040

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov.

130,00 EUR

Ochrana údajov, s.r.o.

Obec Hosťovce

11.06.2015

1311330

El. energia

889,00 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hosťovce

22.06.2015

31500023

Športové potreby materská škola

301,95 EUR

SA SportAcademy s.r.o.

Obec Hosťovce

22.06.2015

1774302923

Telefónne poplatky materská škôlka 5-6/2015

20,27 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Hosťovce

10.06.2015

5301791344

Telefónne poplatky - mobil - 08.06.2015 - 07.07.2015

40,76 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Hosťovce

10.06.2015

2015009

Potraviny ŠJ

97,85 EUR

Juraj Ďatko, 27, 951 91 Hosťovce

Obec Hosťovce

10.06.2015

2015007

Ostatný materiál

25,98 EUR

Juraj Ďatko, 27, 951 91 Hosťovce

Obec Hosťovce

10.06.2015

2/2015

Technický dozor investora na stavbe: "Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu - Hosťovce"

1 500,00 EUR

Ing. Karol Cibira

Obec Hosťovce

10.06.2015

10/6/2015

Oprava kúrenia na Obecnom úrade a v kultúrnom dome v Hosťovciach

1 078,90 EUR

Ján Orolín ELEKTRO-PLYN

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: