Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.02.2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 1/2022

76 240,05 EUR sedemdesiatšesťtisícdvestoštyridsať eur 0,05/100

Ľubomír Fábry FATECH, 219, 95192 Žikava

Obec Hosťovce

07.03.2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

147 982,18 EUR jednostoštyridsaťsedemtisíc deväťstoosemdesiatdva eur 18/100

ZEH s.r.o., Robotnícka 5, 95301 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

18.03.2022

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účtu

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

06.04.2022

Zmluva o termínovanom účte č.72/001/22

Zmluva o termínovanom účte č.72/001/22

67 000,00 EUR šesťdesiatsedemtisíc eur

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

16.05.2022

Zmluva

Zmluva

15 000,00 EUR

NITRANET,s.r.o.

Obec Hosťovce

27.05.2022

Kúpna zmluva

822/2022

36,00 EUR

Tomáš Hodoši, Roman Hodoši

Obec Hosťovce

27.05.2022

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

304,80 EUR

Slovesnká republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Hosťovce

07.06.2022

Zmluva o termínovanom úvere

72/005/22

15 000,00 EUR Pätnásťtisíceur

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

07.06.2022

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve

0000

68,11 EUR Šesťdesiatosemeur 11/100

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Hosťovce

15.07.2022

Zmluva o verejnej produkcii

2022/243-1

507,00 EUR Päťstosedemeur

Róbert Mrva

Obec Hosťovce

15.07.2022

Zmluva o verejnej produkcii

2022/243-2

562,00 EUR

Rastislav Rosinský

Obec Hosťovce

15.07.2022

Zmluva o verejnej produkcii

2022/243-3

631,00 EUR

Ing. Pavel Peschl

Obec Hosťovce

29.07.2022

Dodatok č.1 ku kúplnej zmluve

1

Neuvedené

Tomáš Hodoši, Roman Hodoši

Obec Hosťovce

21.09.2022

Zmluva o hudobnej produkcii

274/2022

1 200,00 EUR Jedentisícdvestoeur

Hudobná skupina Promis

Obec Hosťovce

23.09.2022

Zmluva o poskytnutí služieb

2022/275-3

480,00 EUR Štyristoosemdesiateur

NOVOAUDIT spol. s r.o., M.R.Štefánika 26, 94065 Nové Zámky

Obec Hosťovce

23.11.2022

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

2022/332

90,00 EUR

MVDr. Ivan Inštitoris, Remeselnícka 2, 94901 Nitra

Obec Hosťovce

29.11.2022

Dodatok k zmluve č. 4/2013 o odvoze a likvidácii KO a DSO

1

103,10 EUR

Technické služby mesta

Obec Hosťovce

29.11.2022

Dodatok k zmluve č. 4/1/2013 o odvoze a likvidácii KO a DSO

1

103,10 EUR

Technické služby mesta

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: