Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.12.2020

Kúpna zmluva

Zmluva o odbere druhotných surovín

Neuvedené

Miroslav Kováč M S KOV, 394, 95193 Machulince

Obec Hosťovce

15.12.2020

dodatok č. 2 k PZ

3229000551

Neuvedené

Obec Hosťovce

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

27.01.2021

Zmluva o termínovanom úvere

72/002/21

50 000,00 EUR päťdesiattisíc

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

15.03.2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

120/2021

Neuvedené

NOWAS s.r.o.

Obec Hosťovce

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

2021

Neuvedené

Štatistický úrad

Obec Hosťovce

13.04.2021

Zmluva o dielo

-

100 588,42 EUR jednostotiscípäťstoosemdesiatosem eur 42/100

ZEH s.r.o., Robotnícka 5, 95301 Zlaté Moravce

Obec Hosťovce

25.05.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy

2021

Neuvedené

NITRANET

Obec Hosťovce

31.05.2021

Zmluva o spolupráci

2021

Neuvedené

Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1, 83104 Bratislava - mestská časť Star

Obec Hosťovce

02.06.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete (bolkov)

122070943

134,21 EUR

Obec Hosťovce

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 2578/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

12.07.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (sadovnícka)

122095285

134,21 EUR

Obec Hosťovce

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 2578/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

12.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

593/2021/OKaŠ

500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Hosťovce

04.08.2021

Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve

Dodatok č.2

Neuvedené

MADE spol. s.r.o., Lazová 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Hosťovce

09.08.2021

Kúpna zmluva

2021

34,50 EUR Tridsaťštyrieurpäťdesiatcentov

Hosťovecká Alena

Obec Hosťovce

12.08.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

2021

480,00 EUR

NOVOAUDIT spol. s r.o., M.R.Štefánika 26, 94065 Nové Zámky

Obec Hosťovce

30.08.2021

Dohoda č. 21/16/054/62

21/16/054/62

Neuvedené

Obec Hosťovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

16.09.2021

Zmluva o spolupráci

2021

Neuvedené

Obec Hosťovce

Fresco plus s.r.o., Škultétyho 3030/1, 83104 Bratislava - mestská časť Star

13.10.2021

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

č.1 ku kúpnej zmluve

34,50 EUR

Alena Hosťovecká

Obec Hosťovce

13.10.2021

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva

Neuvedené

EKOTEC, spol. s r.o.

Obec Hosťovce

02.12.2021

Dodatok k zmluve č.4/1/2013

4/1/2013

Neuvedené

Obec Hosťovce

Technické služby mesta

10.12.2021

Zmluva

Zmluva

Neuvedené

SPP - distribúcia , a.s.,Mlynské nivy,82511,Bratislava

Obec Hosťovce

20.12.2021

Zmluva

E2336 08U02

135 509,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Hosťovce

21.12.2021

Zmluva o dielo č LUSH/HOSŤOVCE/2021

Zmluva o dielo

35 976,00 EUR

L U S H spol. s r.o., Kuzmányho nábrežie 851/14, 96001 Zvolen

Obec Hosťovce

23.12.2021

Poistná zmluva

Poistná zmluva

717,12 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hosťovce

28.12.2021

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve

270,00 EUR

eSYST, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Hosťovce

31.12.2021

Dodatok k zmluve č. 4/2013

Dodatok k ZMLUVE č. 4/2013

85,92 EUR

Technické služby mesta

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: