Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.08.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie OFK

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2 000,00 EUR

Obec Hosťovce

OFK Hosťovce

08.08.2016

Dodatok

Dodatok ku kúpnej zmluve

0,00 EUR

Obec Hosťovce

Zuzana Segíňová, Pavol Šúry, Monika Šúryová

02.09.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

13,00 EUR

Obec Hosťovce

JUDr. Alexander Kliment, PhD. a Ing. Renáta Klimentová

07.09.2016

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

1

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Hosťovce

21.11.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

176,06 EUR

Obec Hosťovce

Ivan Molnár

30.12.2016

Zmluva o dielo

Bez čísla

73 986,17 EUR

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Obec Hosťovce

02.01.2017

Dodatok č. 1

Dodatok č.1

0,00 EUR

Prosocia

Obec Hosťovce

01.02.2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb

2

0,00 EUR

Radoslav Maduda, Fraňa Kráľa 590/69, 951 97 Žitavany

Obec Hosťovce

15.02.2017

Dodatok k zmluve č. 4/1/2013 o odvoze a likvidácii KO a DSO

Bez čísla

0,00 EUR

Technické služby mesta

Obec Hosťovce

15.02.2017

Dodatok k zmluve č. 4/2013 o odvoze a likvidácii KO a DSO

Bez čísla

0,00 EUR

Technické služby mesta

Obec Hosťovce

28.04.2017

Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela

Bez čísla

400,00 EUR

MICHEL SERVIS s.r.o., 332, 95102 Dolné Obdokovce

Obec Hosťovce

03.05.2017

Príkazná zmluva

Bez čísla

500,00 EUR

Ing. Peter Straka

Obec Hosťovce

30.05.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J

17/16/50J/29

8 064,36 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Hosťovce

01.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Bez čísla

2 000,00 EUR

Obecný futbalový klub Hosťovce

Obec Hosťovce

01.06.2017

Zmluva o dodávke plynu pre oberateľov kategórie Malé podnikanie a organizáce (maloodber)

6300143675

Neuvedené

Obec Hosťovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

02.06.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

26197453

Neuvedené

Orange Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Hosťovce

06.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny

612/2017

600,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Hosťovce

06.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny

368/2017

1 700,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Hosťovce

06.06.2017

Zmluva o spolupráci

Bez čísla

Neuvedené

Fresco s.r.o.

Obec Hosťovce

26.06.2017

Zmluva o vytvorení diela na objednávku

Bez čísla

50,00 EUR

Martin Baláž

Obec Hosťovce

29.06.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J

17/16/50J/45

4 032,18 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Hosťovce

20.07.2017

Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 10/2017

10/2017

3 000,00 EUR

Nadácia Allianz

Obec Hosťovce

24.08.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9408734498

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Hosťovce

19.09.2017

Kúpna zmluva

Bez čísla

59,00 EUR

Imrich Csiba

Obec Hosťovce

29.11.2017

Nájomná zmluva

Bez čísla

1,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Hosťovce

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: