Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.12.2015

Kúpna zmluva

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

1,20 EUR

Obec Hosťovce

Ferdinand Tóth a Mária Tóthová

16.12.2015

Kúpna zmluva

bez čísla

0,00 EUR

RAJO, a.s.

Obec Hosťovce

16.12.2015

Kúpna zmluva

bez čísla

0,00 EUR

RAJO, a.s.

Obec Hosťovce

29.12.2015

Poistná zmluva 4419007909

Poistná zmluva

715,90 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Hosťovce

30.12.2015

Dodatok k zmluve č. 4/1/2013

4/1/2013

0,00 EUR

Technické služby mesta

Obec Hosťovce

30.12.2015

Dodatok k zmluve č. 4/2013

4/2013

0,00 EUR

Technické služby mesta

Obec Hosťovce

30.12.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

ZLP-2016-1336

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Hosťovce

13.01.2016

Dohoda o prevode telefónneho čísla

bez čísla

0,00 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Hosťovce

15.01.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A9615117

0,00 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislava

Obec Hosťovce

25.01.2016

Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020

bez čísla

0,00 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Hosťovce

27.01.2016

Dohoda o ukončení zmluvnej spolupráce

DOHODA

170,00 EUR

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.

Obec Hosťovce

24.02.2016

Zmluva o spolupráci

bez čísla

0,00 EUR

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Obec Hosťovce

17.03.2016

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte SLSP

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Hosťovce

24.03.2016

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Hosťovce

24.03.2016

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

250,00 EUR

Pavel Herda

Obec Hosťovce

31.03.2016

Zmluva č. NR152841 o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci

NR152841

0,00 EUR

RECobal s.r.o.

Obec Hosťovce

01.04.2016

Dodatok č 1 k Zmluve č. 022/2015

1

0,00 EUR

Radoslav Maduda, Fraňa Kráľa 590/69, 951 97 Žitavany

Obec Hosťovce

02.06.2016

Zmluva o platení úhrady za sociálne služby

Bez čísla

252,00 EUR

Prosocia

Obec Hosťovce

08.06.2016

Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

2

0,00 EUR

SLOVAKIA ENERGY , a.s., M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina

Obec Hosťovce

21.06.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve A/2010/06652 o výpožičke

1

686,05 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Hosťovce

22.06.2016

Zmluva o poskytnutí služieb

Bez čísla

480,00 EUR

NOVOAUDIT spol. s r.o., M.R.Štefánika 26, 94065 Nové Zámky

Obec Hosťovce

28.06.2016

Zmluva o dielo č. 6/2016

6

1 480,00 EUR

FoArch spol. s.r.o.

Obec Hosťovce

30.06.2016

Zmluva o spolupráci podľa §59 ods. 3 Zákona o odpadoch

NR152841

0,00 EUR

RECobal s.r.o.

Obec Hosťovce

19.07.2016

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Bez čísla

0,00 EUR

Dôvera ZP, a.s.

Obec Hosťovce

20.07.2016

Zmluva o spolupráci

Bez čísla

600,00 EUR

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: