Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.05.2015

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

3

40 000,00 EUR

VESTAM COMPANY, s.r.o.

Obec Hosťovce

06.05.2015

Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie

105036 08U02

200 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Hosťovce

11.05.2015

Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti

01/2015

2 500,00 EUR

Ing. Karol Cibira

Obec Hosťovce

11.05.2015

Zmluva o pripojení odberného elektr. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121463033

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 2578/6, 81109 Bratislava-Staré Mesto

Obec Hosťovce

12.05.2015

Príkazná zmluva

Bez čísla

500,00 EUR

Pavel Herda

Obec Hosťovce

18.05.2015

Zmluva o poskytovaní služieb

22/2015

0,00 EUR

Radoslav Maduda, Fraňa Kráľa 590/69, 951 97 Žitavany

Obec Hosťovce

18.05.2015

Kúpna zmluva

Bez čísla

50,00 EUR

Branislav Šípka

Obec Hosťovce

08.06.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 105036 08U02 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie

1

200 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Hosťovce

10.08.2015

Zmluva o poskytnutí služieb

Bez čísla

480,00 EUR

NOVOAUDIT spol. s r.o., M.R.Štefánika 26, 94065 Nové Zámky

Obec Hosťovce

10.08.2015

Dodatok č.04 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Dodatok č.04 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44, 81000 Bratislava

Obec Hosťovce

24.08.2015

Zmluva o spolupráci

Bez čísla

0,00 EUR

Fresco s.r.o.

Obec Hosťovce

02.09.2015

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

105,50 EUR

Zuzana Segíňová, Pavol Šúry, Monika Šúryová

Obec Hosťovce

07.09.2015

Zmluva o poskytnutí služieb

PRV 2007-2013 - opatrenie 3.4.2

2 040,00 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Hosťovce

07.09.2015

Zmluva o dielo

Bez čísla

22 551,35 EUR

ENTER Computers spol. s.r.o.

Obec Hosťovce

16.09.2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

NR02825

24 591,35 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Hosťovce

17.09.2015

Kúpna zmluva

Bez čísla

36,60 EUR

Obec Hosťovce

Ferdinand a Mária Tóthoví

25.09.2015

Zmluva o grantovom účte

Bez čísla

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

30.09.2015

Dodatok č.2 k poistnej zmluve

Dodatok č.2

502,76 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Hosťovce

06.10.2015

Dohoda o vydaní a vyplatení blankozmenky

DOHODA

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

06.10.2015

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

72/001/15

24 591,35 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hosťovce

12.10.2015

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

30,30 EUR

Obec Hosťovce

Ivan Drahoš

13.10.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

ZLP-2015-1091/OPIS

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Hosťovce

15.10.2015

Dodatok č. 1

1

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Hosťovce

11.11.2015

Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

1

0,00 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Hosťovce

11.12.2015

Nájomná zmluva

A600011365

80,00 EUR

Slovenské elektrárne, a.s.

Obec Hosťovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: