Navigácia

Obsah

Stránka

  • 1

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadeníV záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských
zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a
majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali
základné zákonom stanovené povinnosti pri
činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských
zariadení.

24. 3. 2015 Zobraziť viac

Stránka

  • 1