Navigácia

Obsah

Stránka

Novoročný príhovor 2018


Vážení spoluobčania

žiada sa mi povedať niekoľko kritík skôr, ako si zaželáme všetko dobré v novom roku.

Mohol by som kritizovať ohováranie, negatívne prognózy a súdy, ktoré niektorý jedinci vznášajú nad činnosťou Obecného úradu, či starostu obce a zároveň sami nič neurobia.

Chvalabohu si uvedomujem, že týmto počinom by som sám skĺzol na úroveň kritikov, ktorí len kritizujú a šíria nevôľu bez akéhokoľvek nápadu, či úprimného východiska pomôcť. Pomôcť vytvoriť zdravé, dobromyseľné a vzájomne sa vnímajúce prostredie. Chýbajúce finančné prostriedky, či rozbité cesty a chodníky sú, boli a zrejme ešte chvíľu budú našou realitou.

Je tu však niečo omnoho významnejšie a dôležitejšie ako zopár stále nespokojných občanov.

V Hosťovciach žijú aj dobrí, statoční a snaživí ľudia. Zámerne nehovorím bezchybný, pretože taký nie je nikto. Podstata týchto ľudí spočíva častokrát v skromnosti a ochote pomôcť. Radi a ochotne sa zapájajú do obecného diania, prípravy kultúrnych podujatí, obecných brigád, či vlastných aktivít v rámci záujmových združení, ktoré snaživo rok, čo rok prevádzkujú.  Sú tu aj ľudia, o ktorých ani nevieme, no produkty ich snaženia a práce denne využívame.

Týmto všetkým ľuďom patrí úcta a úprimné poďakovanie v dnešný deň.

Kedysi dávno náš pán prezident povedal: "Na to, aby zlo zvíťazilo stačí, aby dobrý človek nič neurobil". Želám všetkým dobrým ľudom v Hosťovciach, aby vytrvali v snahe pretvárať túto obec v prekrásne miesto na život. Všetkým ostatným želám, aby v sebe našli kúsok pokory a aby aspoň ticho ocenili činnosť aktívnych ľudí v našej obci ak sa nedokážu k tejto činnosti pridať.

K tomu nám želám pevné zdravie, podporujúce rodinné zázemie a schopnosť počuť tichučký hlas nášho vlastného srdca.

S úctou,

Starosta Obce Hosťovce, Peter Belica

V Hosťovciach 1.1.2018


1. 1. 2018 Zobraziť menej

Stránka

Povinnosť registrácie chovu ošípaných.

Povinnosť registrácie chovu ošípaných - aj jedného kusa.  Na základe žiadosťi Regionálnej veterinárnej a potrvinovej správy v Nitra, Vás žiadame o nahlásenie chovu ošípaných na Obecnom úrade v Hosťovciach v termíne do 28.11.2019.

Bližšie informácie nájdete TU.