Navigácia

Obsah

Stránka

Matričné poplatky od 1.1.2018


Poplatky na matrike platné od 1.1.2018

 

Vystavenie originálu Rodného listu, Sobášneho listu a Úmrtného listu

- Poplatok 5,- €

 

Nahliadnutie do matrík

- Poplatok 2,- € za každý zväzok matrík

 

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

- Poplatok 10 ,- €

 

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo

náboženskej spoločnosti

- Poplatok 10 ,- €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR

- Poplatok 20,- €

 

Uzavretie manželstva pred iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR

- Poplatok 20,- €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

- Poplatok 20,- €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

- Poplatok 70,- €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami

- Poplatok 35,- €

 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

- Poplatok 70,- €

 

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

- Poplatok 200,- €

 

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

- Poplatok 200,- €

 


8. 1. 2018 Zobraziť menej

Stránka

Povinnosť registrácie chovu ošípaných.

Povinnosť registrácie chovu ošípaných - aj jedného kusa.  Na základe žiadosťi Regionálnej veterinárnej a potrvinovej správy v Nitra, Vás žiadame o nahlásenie chovu ošípaných na Obecnom úrade v Hosťovciach v termíne do 28.11.2019.

Bližšie informácie nájdete TU.