Navigácia

Obsah

Stránka

Rekonštrukcia Obecného úradu a Kultúrneho domu v Hosťovciach


Pracovníci predovšetkým z radov občanov Hosťoviec si zaslúžia okrem môjho osobného aj verejné poďakovanie za ich nasadenie pred a počas rekonštruckie, ktorá prebieha od začiatku mája. Ide hlavne o kolegov, z ktorých s radosťou vyzvihnem prácu Attilu Halásza, prácu Paliho Herdu, prácu a nasadenie aktivačných pracovníkov, pomoc poslancov a v neposlednom rade mojej rodiny a kamarátov, ktorí sú vždy poruke s radou, osobnou, či hmotnou výpomocou. 

Je dôležité povedať, že sme si vedomí toho, ako sú čiastočne zanedbané niektoré povinnosti (kosenie, zametanie, oprava ciest a chodníkov...). Tento stav je dočasný a zapríčinený najmä tým, že všetky naše kapacity sú na 100% zapojené do prác okolo rekonštrukcie Obecného úradu a Kultúrneho domu. Zároveň treba spomenúť, že práce prebiehajú za plného chodu úradu. Ďakujem všetkým za doterajšiu pomoc a ďakujem aj tým, ktorí sú trpezliví a chápu prípadné výpadky v obecných službách.  

Starosta Obce Hosťovce, Peter Belica 


31. 7. 2015 Zobraziť menej

Stránka

Povinnosť registrácie chovu ošípaných.

Povinnosť registrácie chovu ošípaných - aj jedného kusa.  Na základe žiadosťi Regionálnej veterinárnej a potrvinovej správy v Nitra, Vás žiadame o nahlásenie chovu ošípaných na Obecnom úrade v Hosťovciach v termíne do 28.11.2019.

Bližšie informácie nájdete TU.