Navigácia

Obsah

Referát evidencie obyvateľstva:

- prihlásenie na trvalý pobyt,

- prihlásenie na prechodný pobyt,

- prideľovanie súpisných čísel,

- potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte.