Navigácia

Obsah

Adresa:


                     Obec Hosťovce

                     951 91 Hosťovce č. 49


IČO:               00308005
DIČ:               2021037887


Tel. č. :            037-634-52-05
Mobil:            0917-788-943 - kancelária obecného úradu

                       0917 712 050 - starostka obce


e- mail:          hostovce@outlook.sk
web:               www.obechostovce.sk