Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Výrub dreviny
SÚBOR

Výrub dreviny

25.01.2023 - 1 min. čítania
Výrub dreviny
Uloženie zásielky
SÚBOR

Uloženie zásielky

24.01.2023 - 1 min. čítania
Matúš Farkaš 
Uloženie zásielky
SÚBOR

Uloženie zásielky

16.01.2023 - 1 min. čítania
Ľuboš Siklienka 
Dodatok č.2 k VZN č.2/2012 o používaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Hosťovce

Dodatok č.2 k VZN č.2/2012 o používaní kanalizácie a čistiarne...

16.12.2022
Dodatok č.2 k VZN č.2/2012 o používaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Hosťovce...
VZN č. 2/2022 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v Hosťovciach

VZN č. 2/2022 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia...

16.12.2022
VZN č. 2/2022 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v...
VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za...

16.12.2022
VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...
VZN č.3/2022

VZN č.3/2022

16.12.2022
VZN obce Hosťovce č. 3_2022 Dátum zvesenia: 1.1.2023Zodpovedá: Žaneta Gutmanová
Rozpočet obce Hosťovce 2023-2025

Rozpočet obce Hosťovce 2023-2025

16.12.2022
Rozpočet obce Hosťovce 2023-2025.pdf  Dátum zvesenia: 1.1.2023Zodpovedá: Bc. Mária Gašparíková
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Hosťovce

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce...

16.12.2022
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Hosťovce Dátum zvesenia:...
Uznesenia z rokoania OZ 15.12.2023

Uznesenia z rokoania OZ 15.12.2023

16.12.2022
Uznesenia z rokovania OZ 15.12.2023 (1.66 MB) Dátum zvesenia: 2.1.2023Zodpovedá: Ing. Silvia...
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Hosťovce na funkčné obdobie 2023 -2028

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Hosťovce na funkčné...

16.12.2022
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Hosťovce na funkčné obdobie 2023-2028 Dátum zvesenia:...
Pozvánka na OZ 15.12.2022

Pozvánka na OZ 15.12.2022

12.12.2022
Vážená verejnosť! Príjmite moje srdečné pozvanie na 1.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hosťovce vo volebnom...
Návrh rozpočtu obce Hosťovce 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Hosťovce 2023-2025

29.11.2022
Návrh rozpočtu obce Hosťovce 2023-2025.pdf  Dátum zvesenia: 15.12.2022Zodpovedá: Bc. Mária...
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Hosťovce

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne...

29.11.2022
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Hosťovce...
Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

29.11.2022
Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Hosťovce.pdf  Dátum zvesenia:...
Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriďovateľskej pôsobnosti

Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu...

29.11.2022
Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu...
Návrh VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v M?

Návrh VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od...

29.11.2022
Návrh VZN o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ...
Návrh dodatku č. 2 k VZN č.2 2012 o používaní kanalizácie a ČOV

Návrh dodatku č. 2 k VZN č.2 2012 o používaní kanalizácie a ČOV

29.11.2022
Návrh dodatku č. 2 k VZN č.2 2012 o používaní kanalizácie a ČOV Dátum zvesenia:...
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ 26.11.2022

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ 26.11.2022

28.11.2022
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ 26.11.2022 Dátum zvesenia: 14.12.2022Zodpovedá: Ing....
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 26.11.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 26.11.2022

28.11.2022
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 26.11.2022 Dátum zvesenia: 14.12.2022Zodpovedá: Ing....