Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Dátum: 21.05.2021
Počet videní: 146

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Spis. č.: OU-HSC-S2021/194

Obec Hosťovce v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce, a to časť o výmere 41m2 z parc. č. KN-E 210/1 - ostatná polocha v k. ú. Hosťovce a časť o výmere 28m2z par. č. KN-C  146/9 - zastavaná plocha a nádvorie, za cenu 0,50 € za 1 m2 pre kupujúcu Alenu Hosťoveckú, bytom Hosťovce 299.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza pred rodinným domom žiadateľky (ide o predzáhradku) a tento pozemok tvorí priamy prístup na pozemok k rodinnému domu, ktorý vlastní žiadateľka. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Hosťovce.

Dátum zvesenia: 6.6.2021

Zodpovedá: Žaneta Gutmanová

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.