Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Dátum: 28.11.2019
Počet videní: 127

Spis.č.: OU-HSC-S2019/296

Obec Hosťovce v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce parc.č. KN-C 1486/3-ostatná plocha o výmere 154 m2 a parc.č.1486/4-ostatná plocha o výmere 108 m2 v k. ú. Hosťovce – zameraný GP č.59/2019 zo dňa 20.8.2019, za cenu stanovú podľa znaleckého posudku znalca Ing.Ľubomíra Rajnohu č.154/2019 zo dňa 18.10.2019 – 6,71 m2 pre kupujúcich Patrika Greguša a Nikolu Fazekašovú, obaja bytom Hosťovce 232.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza vedľa pozemku žiadateľov, na ktorom stavajú rodinný dom. Pozemky sú vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľné pre Obec Hosťovce.

Dátum zvesenia: 15.12.2019

Zodpovedá: Ing. Silvia Kukučková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.