Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Dátum: 28.11.2019
Počet videní: 125

Spis.č.: OU-HSC-S2019/295

Obec Hosťovce v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce parc. č. KN-C 210/59 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 61 m v k. ú. Hosťovce za cenu 0,50 € za 1 m2 pre kupujúcich Libora Šveca, bytom Hosťovce 52.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok sa nachádza pred rodinným domom žiadateľa (ide o predzáhradku) a tento pozemok tvorí priamy prístup na pozemok k rodinnému domu, ktorý vlastní žiadateľ. Pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Hosťovce.

Dátum zvesenia: 15.12.2019

Zodpovedá: Ing. Silvia Kukučková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.