Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ v Hosťovciach

Dátum: 15.11.2017
Počet videní: 294

Obec Hosťovce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

 

  • Materská škola, 951 91 Hosťovce 224

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

• stredoškolské vzdelanie a odbor vzdelania pre uvedený druh školy

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

• I.atestácia

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania

• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

• profesijný životopis

• návrh koncepcie rozvoja školy

• čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 15.12.2017 na adresu:

Obec Hosťovce, 951 91 Hosťovce č.49

v zalepenej obálke s výrazným označením „Výberové konanie“.

 

Dátum zvesenia: 15.12.2017

Zodpovedá: Ing. Silvia Kukučková

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.