Navigácia

Obsah

8.2.2020 sa konala výročná členská schôdza našej základnej organizácie za účasti veľkého počtu našich členov. Na výročnej členskej schôdzi sa zúčastnila aj predsedníčka krajskej organizácie v Nitre Ing. ľudmila Štefánková a pokladníčka Daša Bačinská. Predsedníčka pani  Macháčová Emília privítala všetkých prítomných a oboznámila nás s programom výročnej členskej schôdze.Program schôdze spestrilo vystúpenie miestneho folklórneho súboru SKALKA.  Pani Obertová Emília - podpredsedníčka organizácie urobila vyhodnotenie organizácie za uplynulý rok a pani Mária Sýkorová oboznámila so stavom finančných prostriedkov.  Proramom schôdze bola aj voľba nového výboru, pretože niektorí členovia ukončili svoje funkcie: 

Zloženie nového výboru: predseda - Macháčová Emília

                                  podpredseda - ing. Bača Juraj

                                     poladníčka -  Hrúziková Katarína

                                         členovia -  Obertová Emília

                                                           Remiš Atanislav

                                                          Mgr. Remišová Alica

                                                          Viceová Darina

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka