Navigácia

Obsah

S blížiacim sa príchodom jari sa dňa 6. marca 2016, neďaleko Zlatých Moraviec, v obci Hosťovce, konala prednáška prof. Ing. Ivana Hričovského, DrSc., dr.h.c., s názvom Rez drobného ovocia a jarné práce v záhrade. Organizátormi akcie boli Základná organizácia Hosťovce SZZ a Obecný úrad v Hosťovciach. Pre návštevníkov bola pripravená veľkoplošná obrazovka, vďaka ktorej všetci poslucháči detailne videli ukážky rezu krov drobného ovocia. Prednášky sa zúčastnil aj tajomník republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov pán Juraj Korček. Témami prednášky boli: výsadba stromov, rez vysadených, i starších drevín, chemická ochrana, odporúčané druhy odrôd pre oblasť Zlatých Moraviec, praktická ukážka rezu malín, černíc, červených a čiernych ríbezlí, egreša a josty. Pán profesor nás oboznámil s množstvami spotrebovaného ovocia na Slovensku, hovoril o potrebe pestovania ovocných stromov, o množstve vitamínov, obsiahnutom v ovocí a ich dôležitosti pre zdravie. Zdôraznil, že súčasťou každej záhrady by okrem okrasnej časti mali byť aj ovocné stromy. Z osobného hľadiska môžem povedať, že som bola tiež z radov ľudí, ktorí boli zástancami len okrasných a upravených záhrad. Postupom času však zisťujem, že pocitu doma odtrhnutých čerešní, jabĺk, hrušiek, či sliviek sa nič nevyrovná. Každú záhradu je možné doplniť o ovocné stromčeky a kríky a zároveň zachovať jej krásne architektonické stvárnenie.

Prednáška sa stretla s veľkým úspechom, u približne 110 poslucháčov, vďaka odborným radám, ale i humorným príhodám od pána profesora. Sme radi, že záujem ľudí o doma pestované ovocie stále pretrváva a čím ďalej viac si uvedomujeme potrebu pestovania kvalitného a zdravého ovocia v našich záhradách. Je nám cťou, že taký odborník ako pán profesor Hričovský nás poctil svojou návštevou hneď v začiatku roka a podporil nás v záhradkárskej práci.

 

Daniela Holečková

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1