Navigácia

Obsah

Bola to nielen prednáška...

   Kto by si bol pomyslel, že jedno stretnutie, jedna myšlienka, vyslovená niekedy koncom januára, privedie v nedeľu 1. marca 2015 do sály Kultúrneho domu v Hosťovciach do 200 ľudí, ktorí sa zaujímajú o prírodu a záhradu.

   Približne toľko záujemcov a divákov, zvedavých a očakávajúcich prednášku Dr. h. c. prof. Ing. Ivana Hričovského, DrSc., ktorá bola spojená s ukážkou strihania stromov, zaujalo miesta v hľadisku vytvorenom z polkruhu priateľských stoličiek.

   Autor myšlienky zaujímavého stretnutia, pán Jozef Holečka, rodák z Hosťoviec, priateľ pána profesora Hričovského, začal s prípravou dávno predtým, než novozvolený starosta odmával vlajkou zelenú. Názov Jarné práce v záhrade, zvučné meno odborníka, internetová, printová, osobná a rozhlasová propagácia priniesli svoje ovocie. Hoci zdravé a „čisté“ ovocie (rozumej bez chemických prostriedkov) nájdeme v tomto čase v našich pivniciach už zriedkavejšie, ovocie vysokej účasti a, verím, aj spokojnosti sme v nedeľu 1. marca predsa len našli.

   Hlavné časti prednášky sa týkali jarného ošetrovania ovocných stromov, významu ovocia v našom jedálničku a zachovania starých odrôd štepením.

   Netradičný polkruh stoličiek, pre ktorý sa rozhodli organizátori podujatia, ako aj premietanie diania „vpredu“ na veľkoplošné plátno, umocnilo atmosféru popoludnia. V sále pripravené tri ovocné stromčeky poslúžili ako praktická ukážka na vysvetlenie spôsobov strihania a štepenia. Zaujímavým spestrením a oživením podujatia bola práve táto časť. Nezvyknem vynášať súdy, ale 38 záhradkárov, ktorí sa prihlásili do novovznikajúcej občianskej organizácie Zväzu slovenských záhradkárov v Hosťovciach, hovorí o úspechu tohto podujatia.

   Často premýšľam o tom, čo robí ľudí šťastnými. Auto, nový nábytok, nové šaty, upravená fasáda na dome? To zrejme nie. Aspoň nie na dlhšie než pár okamihov. Inú – a predsa zaujímavú odpoveď – nachádzam v šťastí zo stretávania sa ľudí s rovnakými záujmami, postojmi, v šťastí prežitom zorganizovaním, pomocou či obdarovaním ľudí, ktorí si to za svoje úsilie zaslúžili. Naše podujatie pripravili spoluobčania s nádherným cieľom – urobiť iným radosť. Pred lákavým oddychom v pokoji svojich príbytkov dali prednosť aktívnemu zapojeniu sa do prípravy sály, pozvánok, stromčekov, zabezpečeniu dovozu / odvozu či občerstvenia pre nášho váženého a cteného hosťa. Dozaista zostane milou spomienkou aj výstavka vlastných výrobkov či hudobné spestrenie počas prestávok, neobchádzajúc ani občerstvenie v zasadačke. A verte či nie, všetci sa zapojili úplne zadarmo.

   Premýšľal som, ako podnietiť ľudí k takýmto a podobným činom. Neprišiel som na nič iné, len nechať aktivitám voľnú cestu. Výsledkom nedeľného popoludnia bola krásna akcia, v ktorej sa i hostia zapojili do spoločného diela: fotografovaním, vymieňaním si fotiek na internete alebo dobrovoľným finančným príspevkom.

Všetkým Vám zo srdca ďakujeme.

Prajem pekný deň.

Peter

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka