Navigácia

Obsah

8. marca sa konala výročná členská schôdza. Na výročnej schôdzi sme zhodnotili našu prácu za uplynulé obdobie a veru bolo čo hodnotiť. O  výsledkoch našej činnosti sa môžete presvedčiť aj na týchto stránkach, kde pravidelne informujeme o našej činnosti. Výročná členská schôdza sa konala za prítomnosti Mgr.. Mariána Kéryho - poslanca NR SR a podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a prednostky okresného úradu Mgr. Zity Koprdovej, ktorí na naše výročné členské schôdze chodia pravidelne. Po vyčerpaní oficiálneho programu členskej schôdze sme oslávili MDŽ a každá naša členka bola obdarovaná červenou ružou.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka