Navigácia

Obsah

Podľa plánu práce sme sa stretli na miestnom futbalovom ihrisku. Opiekli sme si špekačky a potom popri rozprávaní (vždy si máme čo porozprávať) za doprovodu harmoniky p. Remiša sme si aj zaspievali.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1