Navigácia

Obsah

Prišiel Nový rok 2020 a s tým aj spojené výročné schôdze jednotlivých spoločenských organizácií. 25.1. sme spievali na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov. 8.2. sme spievali hneď na dvoch výročných schôdzach, o 14 hod v Martine nad Žitavou na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov a o 16 hod u nás v obci na výročnej schôdzi Zväzu zdravotne postihnutých.