Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania vo vecí výrubu drevín - Zemanová

Vážení spoluobčania oznamujeme Vám, že dňa 7.2.2018 bola podaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrbu dreviny. Oznámenie o začatí konania v tejto veci nájdete na nasledovonom odkaze. V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že dňom zverejnenia začína plynúť 5 dňová lehota počas ktorej sa môžu záujemci účasť v tomto konaní prihlásiť písomne na adresu Obec Hosťovce , Obecný úrad, Hosťovce 49 , 951 91 , alebo elektronicky na adresu hostovce@outlook.sk

Vyvesené: 8. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 2. 2018

Zodpovedá: Peter Belica

Späť