Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-HSC-S2020/290

Číslo registratúrneho záznamu: 3

Oznámenie o uložení zásielky - Ľuboš Siklienka

Oznámenie o uložení zásielky  pre  Ľuboša Siklienku od Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor.  Bližšie informmácie o uložení zásielky nájdte  TU.

Vyvesené: 30. 7. 2020

Dátum zvesenia: 17. 8. 2020

Zodpovedá: Žaneta Gutmanová

Späť