Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-HSC-S2020/290

Číslo registratúrneho záznamu: 2

Oznámenie o uložení zásielky - Ľuboš Siklienka

Oznámenie o uložení zásielky  pre  Ľuboša Siklienku od súdneho exekútora JUDr.  Jozefa Ivančíka.  Bližšie informmácie o uložení zásielky nájdte   TU.

Vyvesené: 29. 7. 2020

Dátum zvesenia: 17. 8. 2020

Zodpovedá: Žaneta Gutmanová

Späť